Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

26 total results found

Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Náležitosti EET účtenky   fiskální identifikační kód FIK daňové identifikační číslo podnikate...

Jak stornovat účtenku / opravy v EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník ...

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna Správa položek

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrác...

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK...

Prodej komisního zboží pro EET

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

Jak je velká datová zpráva pro EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-...

Tisk DIČ na účtence

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) popl...

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Získání certifikátu Zajistěte si přístupové údaje do systému Finanční správy na Finančním úřadě...

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

Co vše se odesílá na finanční správu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník n...

Co znamená ostrý a ověřovací režim

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Ověřovací režim Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Ode...

Prodej položek nepodléhajícím režimu EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evidence EET. Z...

Ověření napojení na Finanční správu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet správné nas...

Jak získám podpisový certifikát pro EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idp...

Získání ID provozovny pro nastavení EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozovna má ...

Povinné údaje pro nastavení EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje: Podpisový certifikát ve formátu .p12 DIČ i pr...

Mám certifikát ve formátu .crt, nemůžu ho nahrát

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze použít. Do...