Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

26 total results found

Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Náležitosti EET účtenky   fiskální identifikační kód FIK daňové identifikační číslo podnikate...

eet

Jak stornovat účtenku / opravy v EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník ...

eet

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna Správa položek

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrác...

eet

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

eet

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK...

klasik
eet

Prodej komisního zboží pro EET

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

eet

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

eet

Jak je velká datová zpráva pro EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-...

eet

Tisk DIČ na účtence

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) popl...

eet

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

eet

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Elektonická evidence tržeb byla ukončena k 1.1. 2023. Nové verze aplikace 2.16 a novější již nepo...

eet

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

eet

Co vše se odesílá na finanční správu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník n...

eet

Co znamená ostrý a ověřovací režim

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Ověřovací režim Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Ode...

eet

Prodej položek nepodléhajícím režimu EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evidence EET. Z...

eet

Ověření napojení na Finanční správu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet správné nas...

eet

Jak získám podpisový certifikát pro EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idp...

eet

Získání ID provozovny pro nastavení EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozovna má ...

eet

Povinné údaje pro nastavení EET

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje: Podpisový certifikát ve formátu .p12 DIČ i pr...

eet

Mám certifikát ve formátu .crt, nemůžu ho nahrát

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze použít. Do...

eet