Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

11 total results found

Co musí obsahovat účtenka – náležitosti

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Náležitosti účtenky daňové identifikační číslo podnikatele, označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud j...

eet

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na zařízení a nevyžadují žádný externí server nebo službu. Offline EET Pokud chcete provozovat EET pokladnu v offline režimu (tzv. Zjednodušený režim) je nutné mít v...

eet

Nastavení tisku hlavičky účtenky

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Nastavit tiskovou hlavičku lze v aplikaci v Nastavení - Nastavení tisku - Tisková hlavička. Do textového pole si zadejte informace, které chcete tisknout na účtence. Informace jak nahrát logo pro tisk účtenek. Tisk DIČ Automatický tisk DIČ není funkcí apl...

eet

Jak stornovat účtenku / opravy

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník potřebuje vystornovat, změnit nebo vrátit zboží, nebo opravit chybu obsluhy. Storno není provázáno na přechozí doklad. Lze tedy kdykoliv vystornovat celou účtenku...

eet

Tisk DIČ na EET účtence

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale též DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanč...

eet

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro případ poškození, zničení či ztráty věci. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani ...

eet

Prodej komisního zboží

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Metodické vysvětlení na stránkách etržby.cz Proč evidovat komisní prodej Zvláštní režim pro prodej komisního zboží je daňový režim, který umožňuje plátcům DPH odvá...

eet

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK nabízí možnost v placených verzích KLASIK přepočtu na CZK a správného hlášení pomocí funkčních tlačítek. V Nastavení zapněte si funkce Funkční tlačítka Dále si...

klasik
eet

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 62 je nutné provést správné nastavení v kontextu EET. Takto prodávané položky se následně odesílají v datové větě zvlášť na Finanční správu. Funkce není podporován...

eet

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna Správa položek

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrácení je nutné evidovat pomocí speciální prodejní položky, aby mohlo dojít ke správnému vyplnění datové věty pro EET. Evidence obalů je dostupná pouze v placených v...

eet

Jak vyfiltrovat data z portálu EET

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Data, které lze exportovat z portálu Finanční spávy často obsahuji duplicity, které je nutné vyfiltrovat.  Pozor, nelze jen filtrovat na základě sloupce prvni_zaslani  - to může způsobit nepřesné součty. Účtenka může být odeslána několikrát a dokonce finanční...

eet