Skip to main content

Prodej komisního zboží pro EET

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Metodické vysvětlení na stránkách etržby.cz

Proč evidovat komisní prodej

Dle metodiky Finanční správy, poplatník musí hlásit v datové větě DPH odděleně ve zvláštním režimu. DPH se odvádí jen z přirážky a tato skutečnost se musí uvést v hlášení na EET. Dále se netiskne výše DPH na EET účtence, aby si kupující nemohl odečíst DPH.

Postup vytvoření položky - Varianta A

  1. Založte si novou položku v sekci Ceník a zvolte stav zboží jako Komisní zboží
  2. V případě, že pokaždé prodáváte jiné zboží s jinou cenou, zvolte v záložce Ceny > Vyžádat zadání ceny
  3. Uložte nově vytvořenou položku

aDQMEF9IAcMZepZ6-Screenshot_1525337524.png

Nastavení funkční klávesy - Varianta B

  1. Otevřete aplikaci a zvolte KLASIK nebo PLUS
  2. Podržte prst nad funkční klávesou
  3. V nově otevřeném okně si nastavte název klávesy, např. "Komise"
  4. Do pole Hodnota/PLU/Text vložte popis, který bude uveden na účtence
  5. Zaškrtávacím tlačítkem zvolte, že se jedná o Komisní prodej

YStUBzaC01cBYlyz-komisni-func.gif

Pro správnou funkci prodeje komisního zboží doporučujeme používat verzi aplikace 1.162 nebo novější