Řešení častých situací

Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou nekonečnou směnou.

Běžný postup práce s pokladnou

 1. Ráno otevřete pokladnu, zadáte počáteční stav naslepo (nepovinné)
 2. Vystavujete účtenky během dne
 3. Volitelně evidujete hotovostní vklady, výběry (nepovinné)
 4. Na konci dne uzavřete pokladnu, spočítáte tržbu a vložíte naslepo
 5. Vytisknte denní závěrku, nalepíte do sešitu pro účetní

Pokud se Vám nepodařilo uzavřít pokladnu, lze si vyvolat denní tržby v Přehledu uzávěrek, vpravo nahoře ikona kalendáře a vyberete konkrétní datum.

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují minimum zdrojů. Aplikace KASA FIK je navíc přizpůsobena na běh v pozadí, aby se zlepšila výdrž baterie a tak neprovádí žádné akce.

Kroky jak restartovat aplikaci

 1. Otevřete aplikaci KASA FIK
 2. Tlačítkem zpět na spodní černé liště se postupně dostanete o krok zpět
 3. Klepejte na tlačítko zpět až do té doby, než se aplikace zcela uzavře

Jak restartovat zařízení ORANGE

 1. Zmáčkněte tlačítko POWER (z boku/vpravo nahoře)
 2. Na obrazovce se objeví možnost Restart nebo Power Off (vypnout)

Jak restartovat zařízení ORANGE pokud nereaguje

 1. Podržte zapínací tlačítko 20s, zařízení se následně restartuje.

Jak zaslat data pro analýzu v případě pochybnosti

Pokud si myslíte, že tržba, účtenka nebo některý z údajů neodpovídá Vašim předpokladům můžete nechat zaslat data na analýzu vývovému teamu. Naši specialisté jsou schopni díky detailním informacím dohledat případné pochybnosti.

Postup
 1. Poznačte si informace o problému, který máte. Zejména však čas, akce která se stala případně číslo účtenky nebo hodnota
 2. Pokud se problém stal v neurčitém čase, poskytněte prosím co nejvíce informací jak případný problém dohledat, například informací, že číslo účtenky je v rozmezí X-Y
 3. V Aplikaci v Nastavení – Expertní nastavení – zálohovat a exportovat data – zvolte „Databázové soubory“ a Konfiguraci.
 4. Následně formulář odešlete bez vyplnění emailu
Zaslání dat pomocí rychlého kódu

Pro zjednodušení lze data také odeslat v Pomoc a nápověda - Rychlý kód pomoci - 789. Data se automaticky odešlou. Takto zaslaná data budou přístupná pro analýzu.

Přepínání operačního systému na Desk (Pipo)


Zařízení Desk (Pipo) umožňuje přepínat mezi operačními systémy Android a Windows.

Je několik možností, jak OS přepínat. Pokud máte spuštěn Windows, lze přejít na Android prostřdnictvím aplikace „WinToAndroid“. Z OS Android je možné přepnutí pomocí „OS SWITCH“ z panelu, který se vysune z oblasti, kde je ukazatel času (viz obrázek níže).

Další možností je vyvolat výběr operačního systému při spuštění zařízení. Toho se docílí tím, že se pro spuštění zařízení krom tlačítka pro zapnutí zároveň drží i tlačítko pro zvýšení hlasitosti, jak je vidět na následujícím obrázku.

Následně vyberete požadovaný operační systém a kliknete na tlačítko s bílou šipkou (viz obr.).

Přizpůsobení zobrazování textu

High contrast text (vysoký kontrast) - Pouze pro zařízení Orange

Funkce High contrast text (vysoký kontrast textu) umožňuje obrýsování textu kontrastní barvou, a tak docílení lepší výraznosti/čitelnosti textu. 

Zapnutí nebo vypnutí této funkce lze přes základní nastavení Androidu.
Postup:

1. Nastavení (Settings
2. Předposlední položka se znakem invalidy a názvem Accesibility (Zpřístupnění)
3. Položka High contrast text (Vysoký kontrast textu) - stačí kliknout na položku a ihned vidíte rozdíl

 

 

Chybně nastavený email v pokladně

Pokud se email vrací zpět jako nedoručený, je uživateli zobrazena zpráva aby ověřil platnost svého emailu.

V případě, že jste při nastavení pokladny uvedli špatný email nebo email, který již není platný je nutné jej změnit. Pokladna zasílá na emaily upozornění o změnách certifikátů, uzávěrky a jiné informace důvěrného charakteru.

Postup

 1. Poznačte si aktuální email na pokladně, v Pomoc a nápověda - Email Vašeho účtu
 2. Napište na podpora@kasafik.cz uveďte tento původní email a nový email který chcete nastavit
 3. Uveďte své kontaktní tel. číslo pro případnou asistenci technikem
 4. Uveďte IČ svého podniku pro ověření

Naši technici pak následně změní email u Vašeho účtu a email se projeví i v pokladně do 2-3 dnů.

Pro změnu emailu je nutné mít aplikaci min. ve verzi 1.170-beta14

Jak zjistím email pod kterým je pokladna registrována

V aplikaci KASA FIK na hlavní obrazovce klepněte na Pomoc a nápověda. Následně na obrazovce uvidíte email, pod kterým je vedena pokladna.

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo účtenky na 0. To provedete v Nastavení – Chování a vzhled pokladny – Pořadové číslo účtenky. 

V případě že chcete změnit číslování účtenek změňte formát účtenky na zde

Aplikace vyžaduje OTP heslo - kde ho získám

Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo při přihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi aplikace. Ve staré verzi aplikace se nelze přihlásit. Řešením je aktualizace aplikace.

Je nutné aplikaci KASA FIK aktualizovat:

Více v návodu jak aktualizovat

Jak postupovat při změně IČ na pokladně

Pokladnu lze přenést pod jiné IČ.

Chci novou čistou pokladnu bez historie a položek

Pokud chcete provozovat pokladnu pod novým IČ s čístými daty tak na pokladně založte nový email a založte si nový účet. Pod novým účtem nebude již historie a můžete nastavit pokladnu.

Chci nastavit nové IČ ale zachovat komplet historii účtenek a položek

V nastavení - nastaven firmy proveďte změnu svého IČ a kontaktní údaje. Dále v nastavení - tiskárny - tisková hlavička si upravte tiskovou hlavičku na novou firmu.

Chci nastavit nové IČ ale vymazat historii účtenek se zachováním položek v ceníku

Naši servisní experti na technické podpoře mohou provést výmaz konkrétních dat (účtenek a skladových pohybů) v pokladně se zachováním položek a kategorií. Prosím kontaktujte naši servisní podporu. Tento úkon je zpoplatněn.

Bluetooth tiskárna netiskne

Na novějších zařízeních Android 11 došlo k vyžadování dodatečného povolení při tisku na Bluetooth tiskárně.

 1. Ujistěte se, že máte verzi aplikace 2.25 a vyšší
 2. Aplikace Vás vyzve při přidávání tiskárny k povolení Nají zařízení v okolí
 3. Pokud jste v minulosti volbu odmítli, musíte ručně povolit v Nastavení Android, Správa Aplikací, Seznam Aplikací, KASA FIK, Oprávnění
  1. Poloha - Povolit jen při použvání Aplikace
  2. Zařízení v okolí - Povolit

Screenshot_20231107-151329.jpg

Změna sazby DPH v roce 2024

Od 1.ledna 2024 dochází ke změně snížené sazby DPH z 15% na 12% a a zrušení sazby 10%. Připravili jsme pro Vás několik nástrojů a návod na jednoduchý přechod. Změny DPH se netýkají subjektů, kteří nejsou plátci DPH.

Funkce automatické změny cen a DPH je dostupná všem zákazníkům s měsíčním tarifem PREMIUM nebo STANDARD nebo zaplacenou edicí programu 2024. Pokud si nejste jisti ohledně licence volejte 530 335 060. 

Krok 1 - změna nastavení sazby DPH na pokladně

Pokladna Vás automaticky vyzve 1. ledna 2024 ke změně nastavení nové sazby DPH na hlaví obrazovce. Ručně a v předstihu si můžete změnit sazbu v nastavení pokladny. V Nastavení - Chování a vzhled pokladny, vložte novou sazbu do pole Sazba DPH. Sazba se nastavuje ve formátu 1.12 pro 12% sazbu DPH. Pole by mělo obsahovat následující text: 1.21,1.12,1.0 pokud používáte všechny sazby, které umožňuje zákon.

Krok 2 - hromadná změna DPH

Vyberte položky, u kterých chcete změnit sazbu DPH v Ceníků pomocí tlačítka Hromadné změny

Screenshot from 2023-12-06 11-22-23.png

Následně na obrazovce s hromadnou změnou můžete změnit DPH u všech vybraných položek.

Screenshot from 2023-12-06 14-48-09.png

Krok 3 - zachování koncových cen

Pokud chcete změnit sazbu DPH z 15% na 12% a zachovat koncové ceny lze v Backoffice při automatické změně zvolit přepínač "Zachovat koncovou cenu s DPH", který zachová cenu s DPH a změní cenu bez DPH tak, aby nedošlo k úpravám koncových cen. Ve výchozím stavu se zachová cena bez DPH a přepočítá se koncová cena.

Krok 4 - synchonizace dat zpět do pokladny

Data se automaticky propíší do pokladny v intervalu 30 minut. Můžete však ručně stáhnout aktuální data pomocí funkce v pokladně - Nastavení - Data a Synchronizace - Ruční synchronizace.

Změna DPH z 15% na 21%

Dochází také ke zvýšení sazeb u stravovacích služeb, kadeřnické a holičské služby, služby autorů a umělců, úklidové práce, opravy obuvi, kožených výrobků a jízdních kol, přeprava a skladování komunálního odpadu.

V takových případech doporučujeme ručně přecenit položky v ceníku. Pokud máte více položek lze použít také funkci exportu a importu do CSV/Excelu a provést změny ručně v Excelu a znovu je nahrát do Backoffice. Více o exportech zde.