Řešení častých situací

Mám certifikát ve formátu .crt, nemůžu ho nahrát

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze použít. Doporučujeme certifikát zneplatnit a vygenerovat nový ve formátu .p12 který je nutný pro použití v pokladní aplikaci.

Účtenka neobsahuje FIK – jak to opravit?

FIK kód se tiskne pouze když účtenka byla řádně zaslána a zaevidována systémem Finanční správy.

Pozor! Aplikace tiskne FIK jen v případě, když se podaří plně nahlásit tržbu v ostrém režimu. Ne v ověřovacím režimu a ne ve zjednodušeném režimu. Správně nastavená aplikace by měla tisknout kód FIKna účtence.

Další možné příčiny: 

Nekompletní nastavení při prvním nastavení

Pokud se jedná o první nastavení systému pro eTržby je možné, že některé údaje nejsou správně nastaveny. Zkontrolujte:

Co je ověřovací režim

Ověřovací režim slouží pouze pro ověření, že tržba byla správně odeslána a systém Finanční správy vrací jen potvrzení, že vše bylo správně odesláno. Návratová hodnota neobsahuje FIK kód. FIK kód je pouze na účtenkách, které jsou zaevidovány v Ostrém režimu a podléhají evidenci tržeb.

Vytištěná účtenka neobsahuje FIK ale jen PKP a BKP

Účtenku se nepodařilo nahlásit v časovém limitu. Výchozí nastavení je 2s. Pokud během této doby nedojde odpověď od serveru finanční správy, vytisknete se pouze PKP a BKP. Doporučujeme nastavit v Nastavení – Elektronická evidence tržeb – Mezní doba odezvy až 10s a vyzkoušet vystavení účtenky znovu. Pokud toto řešení nepomůže, zkontrolujte stav připojení k Internetu.

V náhledu účtenky před tiskem se nezobrazuje FIK ani BKP

FIK, BKP a PKP kódy se zobrazují jen na vytištěné účtence, která je označena jako zaplacená. Nikoliv v náhledu účtenky před placením.

Heslo zadané k certifikátu není platné nebo se certifikát neuloží

Heslo, které zadáváte k certifikátu je heslo k soukromému klíči k certifikátu, které jste zadali v následující výzvě při generování certifikátu na portálu Finanční správy. Není to heslo do portálu Finanční správy, ani heslo k pokladně, ale přímo zadané v momentě vygenerování certifikátu.
/web/wp-content/uploads/2017/07/heslo-certifikat.png

Účtenku s FIKem nelze ověřit na portálu Finanční správy

Pro ověření účtenky na portálu Finanční správy důkladně přepište informace z účtenky. Odkaz na ověření je http://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces

Neuvádějte vteřiny, ale jen hodiny a minuty. Někdy dochází k drobnému rozdílu v rozsahu vteřin mezi časem nahlášení a časem evidence tržby.

Chyba: Ověření EET funguje, ale po vystavení účtenky je chyba XML

Vystavení účtenky vykazuje chybu XML formátu. Účtenka neobsahuje FIK kód, pouze PKP. Odeslání z historie účtenek funguje.

Tato chyba může být způsobena zapnutým režimem prodeje v pověření bez nastaveného prázdného DIČ

Koho se chyba týká: Uživatelé, kteří přešli na verzi 1.104 a mají zapnutý prodej v pověření

Řešení: V Nastavení – Elektronická evidence tržeb si vypněte možnost prodeje v pověření nebo nastavte správně hodnotu DIČ pro pověření

Oprava: Verze 1.105 tento problém již nevykazuje

Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou nekonečnou směnou.

Běžný postup práce s pokladnou

 1. Ráno otevřete pokladnu, zadáte počáteční stav naslepo (nepovinné)
 2. Vystavujete účtenky během dne
 3. Volitelně evidujete hotovostní vklady, výběry (nepovinné)
 4. Na konci dne uzavřete pokladnu, spočítáte tržbu a vložíte naslepo
 5. Vytisknte denní závěrku, nalepíte do sešitu pro účetní

Pokud se Vám nepodařilo uzavřít pokladnu, lze si vyvolat denní tržby v Přehledu uzávěrek, vpravo nahoře ikona kalendáře a vyberete konkrétní datum.

Výpis z portálu finanční správy vykazuje duplicity

Jedná se o normální stav. Pokud se pokladně nepodaří nahlásit tržbu v časovém limitu, opakuje dokud nedostane jednoznačné potvrzení od serveru Finanční správy, že tržba byla evidována. Tyto záznamy jsou často označeny v exportu s příznakem duplicita. Pokladna může hlásit jednotlivé účtenky opakovaně, aby se zajistilo jejich jednoznačné nahlášení.

Jedná se o správné chování pokladního zařízení (viz http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--evidovane-trzby/duplicitni-trzba-v-detailnim-vypisu-udaj-4554)

Pokud tedy chcete mít přehled o tržbách pro porovnání s portálem Finanční správy, je nutné vyfiltrovat (vymazat) záznamy s příznakem duplicita=1

Z tohoto pohledu i když tržba je evidována několikrát v exportu, je započtena pouze jednou.

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují minimum zdrojů. Aplikace KASA FIK je navíc přizpůsobena na běh v pozadí, aby se zlepšila výdrž baterie a tak neprovádí žádné akce.

Kroky jak restartovat aplikaci

 1. Otevřete aplikaci KASA FIK
 2. Tlačítkem zpět na spodní černé liště se postupně dostanete o krok zpět
 3. Klepejte na tlačítko zpět až do té doby, než se aplikace zcela uzavře

Jak restartovat zařízení ORANGE

 1. Zmáčkněte tlačítko POWER (z boku/vpravo nahoře)
 2. Na obrazovce se objeví možnost Restart nebo Power Off (vypnout)

Jak restartovat zařízení ORANGE pokud nereaguje

 1. Podržte zapínací tlačítko 20s, zařízení se následně restartuje.

Jak zaslat data pro analýzu v případě pochybnosti

Pokud si myslíte, že tržba, účtenka nebo některý z údajů neodpovídá Vašim předpokladům můžete nechat zaslat data na analýzu vývovému teamu. Naši specialisté jsou schopni díky detailním informacím dohledat případné pochybnosti.

Postup
 1. Poznačte si informace o problému, který máte. Zejména však čas, akce která se stala případně číslo účtenky nebo hodnota
 2. Pokud se problém stal v neurčitém čase, poskytněte prosím co nejvíce informací jak případný problém dohledat, například informací, že číslo účtenky je v rozmezí X-Y
 3. V Aplikaci v Nastavení – Expertní nastavení – zálohovat a exportovat data – zvolte „Databázové soubory“ a Konfiguraci.
 4. Následně formulář odešlete bez vyplnění emailu
Zaslání dat pomocí rychlého kódu

Pro zjednodušení lze data také odeslat v Pomoc a nápověda - Rychlý kód pomoci - 789. Data se automaticky odešlou. Takto zaslaná data budou přístupná pro analýzu.

Přepínání operačního systému na Desk (Pipo)


Zařízení Desk (Pipo) umožňuje přepínat mezi operačními systémy Android a Windows.

Je několik možností, jak OS přepínat. Pokud máte spuštěn Windows, lze přejít na Android prostřdnictvím aplikace „WinToAndroid“. Z OS Android je možné přepnutí pomocí „OS SWITCH“ z panelu, který se vysune z oblasti, kde je ukazatel času (viz obrázek níže).

Další možností je vyvolat výběr operačního systému při spuštění zařízení. Toho se docílí tím, že se pro spuštění zařízení krom tlačítka pro zapnutí zároveň drží i tlačítko pro zvýšení hlasitosti, jak je vidět na následujícím obrázku.

Následně vyberete požadovaný operační systém a kliknete na tlačítko s bílou šipkou (viz obr.).

Přizpůsobení zobrazování textu

High contrast text (vysoký kontrast) - Pouze pro zařízení Orange

Funkce High contrast text (vysoký kontrast textu) umožňuje obrýsování textu kontrastní barvou, a tak docílení lepší výraznosti/čitelnosti textu. 

Zapnutí nebo vypnutí této funkce lze přes základní nastavení Androidu.
Postup:

1. Nastavení (Settings
2. Předposlední položka se znakem invalidy a názvem Accesibility (Zpřístupnění)
3. Položka High contrast text (Vysoký kontrast textu) - stačí kliknout na položku a ihned vidíte rozdíl

 

 

Chybně nastavený email v pokladně

Pokud se email vrací zpět jako nedoručený, je uživateli zobrazena zpráva aby ověřil platnost svého emailu.

V případě, že jste při nastavení pokladny uvedli špatný email nebo email, který již není platný je nutné jej změnit. Pokladna zasílá na emaily upozornění o změnách certifikátů, uzávěrky a jiné informace důvěrného charakteru.

Postup

 1. Poznačte si aktuální email na pokladně, v Pomoc a nápověda - Email Vašeho účtu
 2. Napište na podpora@kasafik.cz uveďte tento původní email a nový email který chcete nastavit
 3. Uveďte své kontaktní tel. číslo pro případnou asistenci technikem
 4. Uveďte IČ svého podniku pro ověření

Naši technici pak následně změní email u Vašeho účtu a email se projeví i v pokladně do 2-3 dnů.

Pro změnu emailu je nutné mít aplikaci min. ve verzi 1.170-beta14

Jak zjistím email pod kterým je pokladna registrována

V aplikaci KASA FIK na hlavní obrazovce klepněte na Pomoc a nápověda. Následně na obrazovce uvidíte email, pod kterým je vedena pokladna.

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo účtenky na 0. To provedete v Nastavení – Chování a vzhled pokladny – Pořadové číslo účtenky.


V případě že chcete změnit číslování účtenek změňte formát účtenky na 2020%05d - viz stránka manuálu zde

Aplikace vyžaduje OTP heslo - kde ho získám

Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo při přihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi aplikace. Ve staré verzi aplikace se nelze přihlásit. Řešením je aktualizace aplikace.

Je nutné aplikaci KASA FIK aktualizovat:

Více v návodu jak aktualizovat

Jak postupovat při změně IČ na pokladně

Pokladnu lze přenést pod jiné IČ.

Chci novou čistou pokladnu bez historie a položek

Pokud chcete provozovat pokladnu pod novým IČ s čístými daty tak na pokladně založte nový email a založte si nový účet. Pod novým účtem nebude již historie a můžete nastavit pokladnu.

Chci nastavit nové IČ ale zachovat komplet historii účtenek a položek

V nastavení - nastaven firmy proveďte změnu svého IČ a kontaktní údaje. Dále v nastavení - tiskárny - tisková hlavička si upravte tiskovou hlavičku na novou firmu.

Chci nastavit nové IČ ale vymazat historii účtenek se zachováním položek v ceníku

Naši servisní experti na technické podpoře mohou provést výmaz konkrétních dat (účtenek a skladových pohybů) v pokladně se zachováním položek a kategorií. Prosím kontaktujte naši servisní podporu. Tento úkon je zpoplatněn.