KASA FIK Pokladna

Informace týkající se pokladen KASA FIK

Úvod

Úvod

Požadavky na Android systém

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit některé minimální hardware a software požadavky.

Minimální požadavky na Android

Doporučená konfigurace

Novější verze Android

Základní informace a nastavení EET

Základní informace a nastavení EET

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

Získání certifikátu

 1. Zajistěte si přístupové údaje do systému Finanční správy na Finančním úřadě nebo přes online portál datovou schránkou
 2. Stáhněte si certifikát ve formátu .p12 do Vašeho počítače

Soubory s příponou .crt nebo .pem nejsou akceptovány. Je nutné si stáhnout z portálu Finanční správy certifikát s příponou .p12, ktrerý obsahuje vše potřebné.

Pokud chcete certifikát jen obnovit/aktualizovat a postupujte dle návodu - Aktualizace certifikátů EET

Doporučený způsob nahrání certifikátu do pokladny z PC na zařízení

Tento způsob využijte, pokud máte certifikát na PC a chcete ho jednoduše přes Internet zaslat do zařízení.

 1. Na zařízení zvolte v Pomoc a nápověda > Nahrát soubory a certifikáty
 2. Na počítači kde máte umístěný certifikát s příponou .p12 otevřete stránku www.kasafik.cz/servis a klikněte na možnost Nahrát soubory – dále následujte instrukce na stránkách
 3. Pokladna se přes prohlížeč spojí a umožní Vám zaslat certifikát přímo do zařízení

V několika málo případech evidujeme problém s nahráváním certifikátu v Internet Exploreru. V případě, že se zařízení nespojí, prosím vyzkoušejte jiný prohlížeč nebo kontaktujte technickou podporu. Zaslání souboru přes www.kasafik.cz/servis > zařízení trvá jen pár vteřin.

 zm6gl9bZQViK6Dhl-kb-nahrani-certifikatu.gif

Další možnosti nahrání certifikatu

 1. Přeneste certifikát pomocí počítače přes USB
 2. nebo stáhněte certifikát přímo ze stránek Finanční správy do zařízení
 3. nebo přenosem souborů pomocí aplikace Teamviewer
 4. nebo zašlete si certifikát například emailem na zařízení

Nastavte aplikaci

V aplikaci KASA FIK otevřeme Nastavení > zadejte své DIČ – platí pro plátce i neplátce DPH. DIČ se zasílá v datové správě a je nutné pro provoz komunikačního rozhraní.

Nastavení > Elektronická evidence tržeb dále:

 1. Vyberte nahraný soubor s certifikátem, pokud je již uložen na zařízení
 2. Zadejte heslo pro certifikát, který jste zadali při jeho vytváření na portálu FS
 3. Zadejte číslo provozovny a název pokladního zařízení (číselný údaj 11,21,31, atd)
 4. Přepněte aplikaci do Ostrého provozu
 5. Zvolte režim na Běžný režim
 6. Proveďte ověření zeleným tlačítkem

HeulSwzZmOk8gAjz-nahrani-cetrifikatu.png

Tipy a nejčastější chyby

Základní informace a nastavení EET

Povinné údaje pro nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje:

Označení provozovny

Jedná se o číselné označení provozovny, která byla přidělena poplatníkovi na portálu EET. Označení provozovny je unikátní v rámci poplatníka.

Označení pokladního zařízení

Je to identifikační kód pokladního zařízení poplatníka, které zasílá datovou zprávu evidované tržby na společné technické zařízení správce daně. Tento kód je tvořen na straně poplatníka alfanumerickými znaky a vybranými speciálními znaky. Pro konkrétního poplatníka musí být označení pokladního zařízení unikátní na jedné provozovně v jednom okamžiku.

Základní informace a nastavení EET

Získání ID provozovny pro nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozovna má většinou číslo 11 a každá následující je navýšena o 10.


/web/wp-content/uploads/2017/07/id_provozovny.png

 

Základní informace a nastavení EET

Jak získám podpisový certifikát pro EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces

Do portálu se přihlásite přístupovými údaji, které jste získali na Finančním úřadě nebo do datové schránky.

/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-12-04-37.png

Založte si novou provozovnu
/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-15-22-49.png

Vytvořte novou žádost o certifikát
/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-15-26-37.png

Stáhněte si nový certifikát v souboru s příponou .p12 a klikněte na vytvořit exportní klíč:
/web/wp-content/uploads/2017/07/Screenshot-from-2016-10-29-15-29-43.png

Získaný .p12 soubor nahrajte do zařízení a pokračujte podle následujícícho návodu Jak nastavit certifikát v aplikaci KASA FIK

Základní informace a nastavení EET

Ověření napojení na Finanční správu

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet správné nastavení.

 1. V Nastavení, Elektronická evidence tržeb, stiskněte tlačítko Ověření EET
 2. Aplikace po pár vteřinách ukáže potvrzení, že se podařilo zprávu ověřit

Pokud aplikace zobrazí okno s informací, že se podařilo tržbu ověřit, znamená to, že spojení a nastavení je správné.

Základní informace a nastavení EET

Prodej položek nepodléhajícím režimu EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evidence EET. Zhodnocení je na posouzení Finanční správy. Tuto možnost používají podnikatelé, kteří mají vyjímku a mohou si tak označit účet, na který se vyjímka vztahuje. Dále je možné vyřadit účtenky, podléhající až 3. nebo 4. vlně EET.

Co se stane s dokladem

Interně systém vystaví účet, přiřadí mu evidenční číslo z číselné řady ale neprovede odeslání do systémů Finanční správy. Přijatá částka se projeví jako přijatá hotovost na pokladu. Na účtence nebude uveden FIK ani BKP kód.

Základní informace a nastavení EET

Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim

Ostrý režim

 

Základní informace a nastavení EET

Co vše se odesílá na finanční správu

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník nechce.

Data odeslaná na finanční správu s každou účtenkou

Obchodník tak může podnikat jako doposud a jen hlásit tržbu online při vydání účtenky. Nic se nemění na způsobu podnikání. Jednoduše, tak jako na kalkulačce odešlete výslednou částku a obdržíte FIK kód, který bude vytištěn na účtence.

Proč a kdy je dobré evidovat položky 

Základní informace a nastavení EET

Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

Náležitosti EET účtenky

 

 

Pokud je účtenka vystavena v zjednodušeném režimu nebo nebylo možné získat FIK kód ze serverů finanční správy, je FIK kód nahrazen PKP kódem.

Tip:

EET účtenka může sloužit i jako daňový doklad nebo doklad pro účely ČOI.

 

 

Základní informace a nastavení EET

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na zařízení a nevyžadují žádný externí server nebo službu.

Offline EET

Pokud chcete provozovat EET pokladnu v offline režimu (tzv. Zjednodušený režim) je nutné mít vyjímku od Finančního úřadu k takovémuto způsobu hlášení tržeb. Pokud tuto vyjímku nemáte, je nutné hlásit tržby online a okamžitě při přijetí tržby. K takovému způsobu hlášení je nutné Internetové připojení ať již WiFi, LAN, nebo SIM kartou (mobilní datové připojení) dodávané k našim produktům.

Bez vyjímky od FÚ nelze ani odesílat později (například večer po směně). Podnikatel se tak vystavuje kontrole a pokutě. Podnikatel musí odeslat EET jakmile je přijata tržba.

Co se stane, když zrovna není připojení

Aplikace se okamžitě pokouší odeslat tržby při vystavení účtenky. Pokud do zadaného intervalu (2,3,5,10s podle nastavení) nedojde k odezvě od serverů finanční správy, je vystavena účtenka s náhradními kódy BKP a PKP. Neobsahuje FIK. V programu pak zpětně můžete opakovat odeslání neodeslaných účtenek. 

Základní informace a nastavení EET

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje do hlavičky tisku a zformátovat si údaje podle svých potřeb.

Do hlavičky doporučujeme zadat

Volitelně si také můžete nastavit do patičky

 

Základní informace a nastavení EET

Jak stornovat účtenku / opravy v EET

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník potřebuje vystornovat, změnit nebo vrátit zboží, nebo opravit chybu obsluhy.

Z pohledu EET není storno provázáno na přechozí doklad. Lze tedy kdykoliv vystornovat celou účtenku nebo její část zaúčtováním mínusové hodnoty.

KASA FIK umožňuje obshluze provést následující akce:

 1. Storno celé účtenky z Historie účtenek
 2. Vystavení nové mínusové účtenky

Storno účtenky z historie

 1. V Historie účtenek si vyhledejte konkrétní účtenku
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu odkadkového koše
 3. Klepněte na tlačítko STORNOVAT ÚČTENKU
 4. Následně se vytvoří nový doklad S-20xxxxxx který slouží k odeslání na EET
 5. Storno se odešle okamžitě na server Fin. správy (eet)

Tímto způsobem lze stornovat účtenky pouze do té doby, než je uzavřena pokladna (směna), ve které byla účtenka vystavena, a zároveň od tržby neuběhlo více jak 48 hodin.

Příklady Ministerstva financí

Následující postupy jsou metodické postupy publikované MFČR.

Částečné storno

Zákazník zakoupil v potravinách mléko, máslo a chléb, celkem za 78 Kč. U potravin se uplatňuje první snížená sazba DPH (15 %). Základ daně činí 67,83 Kč a daň činí 10,17 Kč.

Celková částka tržby 78,00 Kč
Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH 67,83 Kč
Celková DPH s první sníženou sazbou 10,17 Kč

Zákazník následně zjistí, že mléko má již prošlou dobu trvanlivosti, a tak jej reklamuje. Obchodník reklamaci uzná a vrátí zákazníkovi částku 13 Kč za mléko. O této transakci (stornu) vytvoří datovou zprávu, která zachycuje pouze vrácení peněz za mléko. S původní tržbou (celým nákupem) není z pohledu evidence tržeb nijak provázána.

Celková částka tržby -13,00 Kč
Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH -11,30 Kč
Celková DPH s první sníženou sazbou -1,70 Kč
Základní informace a nastavení EET

Tisk DIČ na účtence

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale též DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému Finanční správy však zůstává zachována. 

Dne 15. prosince 2017 Ústavní soud zrušil § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona, který stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality (tento závěr je i v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR).

Zrušení tisku DIČ na EET účtence

Aplikace KASA FIK tiskne DIČ volitelně na účtenkách, a lze jej jednoduše vypnout / změnit v Nastavení – Nastavení Tisku – Tisková hlavička. Změnte si hlavičku dle svých potřeb. Možnost neuvádět DIČ se vztahuje pouze na EET účtenku a ne na daňový doklad. Plátci DPH, kteří vystavují Zjednodušený daňový doklad nebo Daňový doklad nadále svoje DIČ uvádějí.

Rozlišení vydávaných dokladů na pokladním místu

Podnikatel se může setkat s následujícími doklady:

Pro neplátce

Pro plátce DPH

Základní informace a nastavení EET

Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-3kB pro online zálohu účtenky do Cloudu. Celková datová náročnosti na jednu účtenu by neměla přesáhnout 10kB.

Pro kalkukaci tarifu, je dobré zakalkukovat i přenos dat při aktualizaci software a komunikaci Android systému. To se pohybuje okolo 10-15MB za měsíc. Celkově pro SIM karty doporučujeme tarif 100MB / měsíc, který by jistě měl pokrýt většinu provozů.

Je nutné také počítat s provozem mimo EET, například aktualizace programu (cca 10MB) a samotná komunikace Android operačního systému, která může dosáhnout cca 10-20MB.

Základní informace a nastavení EET

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

Kauce

Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro případ poškození, zničení či ztráty věci. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani v případě, že je celá vrácená zákazníkovi (např. když zákazník vrátí zpět veškeré vybavení v pořádku). Evidovanou tržbou je však započtení této kauce podnikatelem v částečné či plné výši, v případě poškození, zničení či ztráty věci.

Řešení: Kauce se neeviduje

Záloha

Záloha je platba uskutečněná před vyúčtováním peněžité částky. V případě, že je záloha uhrazena v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (například při rezervaci hotelového pokoje), eviduje se jako jakákoliv jiná platba.

Řešení: Záloha se eviduje jako platba přes EET

Sleva

Sleva, bez ohledu na to, v jaké formě je zákazníkům poskytnuta (např. ve formě poukázky na konkrétní částku nebo procentní slevy pro stálé zákazníky, sezónní slevy…), není evidovanou tržbou. Evidovanou tržbou je pouze platba splňující formální a materiální znaky po uplatnění slevy.

Řešení: Cena před slevou nemá vliv na evidenci. Eviduje se jen skutečně zaplacená částka.

Poukázka na konkrétní službu nebo zboží

V případě platby za konkrétní zboží či služby, na které je zákazníkovi předána poukázka, poukaz, voucher nebo obdobný instrument, na základě kterého následně dochází pouze k odebrání zboží či služby, se o platbu určenou k následnému čerpání nejedná. Obdobně není uplatnění takového instrumentu následným čerpáním.

Řešení: Poukázka na prodej konkrétního zboží se eviduje jen jednou - při prodeji voucheru.

Poukázka na hodnotu

V případě koupě dárkového poukazu na předem neurčené služby se jedná o evidovanou tržbu v okamžiku koupě tohoto poukazu (za předpokladu naplnění výše uvedených podmínek) a zároveň se jedná se částku určenou k následnému čerpání. V okamžiku uplatnění tohoto poukazu se opět bude jednat o evidovanou tržbu a zároveň se bude jednat o částku, která je čerpáním příslušného kreditu.

Nabití a vybití "poukázky" na hodnotu se dělí pouze v případě, že se jedná o stejného poplatníka. Jedná-li se o jiné podnikatelské subjekty není nutné poukázky hlásit v jiném režimu a jsou součástí platby.

Řešení v rámci jednoho subjektu: Nastavení pokladny pro prodej i uplatnění poukázky.

Stravenka

Stravenka je považována jako hotovost a není nutné ji zvlášť evidovat. Nepoužívá se pro i režim prodeje určtenému k následnému plnění

 

Základní informace a nastavení EET

Aktualizace certifikátů EET

Certifikát Finanční správy pro EET má platnost 3 roky od data vystavení. Nový certifikát lze nahrát kdykoliv v předstihu, aby byla zachována funkčnost pokladny a odesílání dat na Finanční správu.

Kroky jak získat nový certifikát

 1. Přihlašte se na portál Finanční správy na adrese https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces
 2. Název uživatele a Heslo jste získali při původní žádosti před 3 roky. Nemáte-li přístupové údaje, je nutné si buď zažádat o nové Datovou schránkou nebo se osobně zastavit na Finančním úřadě.
 3. Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz NOVÝ CERTIFIKÁT. Na zobrazené stránce si můžete vygenerovat nový pokladní certifikát. Generování certifikátu se skládá z několika na sebe navazujících kroků:
 4. Detailní návod na portálu Finanční správy naleznete zde: https://www.etrzby.cz/cs/Vymena-certifikatu
 5. Následně si vygenerujte nový certifikát s příponou .p12 s heslem, které jste zadali. Detailní návod zde na stránkách Finanční správy - Jak vygenerovat nový pokladní certifikát?

Pozor - častá chyba: Certifikát lze vystavit jen jednou, napodruhé se již stahuje soubor .crt a ten není dostatečný. Heslo při generování certifikátu si poznačte, nemusí být schodné s heslem, kterým se přihlašujete do portálu Finanční správy. Je potom nutné znovu vygenerovat nový certifikát a stáhnout jej ve formátu .p12

Kroky jak nahrát nový certifikát do pokladny

 1. Otevřete si stránku na svém PC www.kasafik.cz/servis a zvolte volbu Nahrát certifikáty nebo soubory.
   - Pro správnou funkci je nutné nahrávat certifikát z počítače, který má Windows, a jako prohlížeč volte Google Chrome.
 2. Na zařízení otevřete v aplikaci Kasafik sekci Pomoc a nápověda - Nahrání souborů
 3. Aplikace zobrazí kód, který zadáte do formuláře na stránce https://www.kasafik.cz/web/cs/servis-upload/
 4. Dojde ke spojení. Následně vyberete soubor stažený z portálu Finanční správy
 5. Soubor se odešle automaticky na zařízení a budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte heslo, které jste zadali při generováni certifikátu (pozor: nejedná se o heslo k přihlášení do portálu Fin. správy)
 6. Automaticky se uloží certifikát a vše je ihned funkční - pokud účtenka obsahuje FIK kód tak je vše správně nastaveno

Časté chyby a jejich řešení

Chyba - neplaté heslo nebo není platný certifikát

Stáhli jste si špatný soubor, který nemá příponu .p12 nebo zadáváte špatné heslo. Certifikát nelze stáhnout více jak 1x tzn pokud jste spletli heslo nebo stáhli .crt soubor je nutné certifikát vygenerovat znovu.

Zařízení v Pomoc a nápověda - Nahrávaní suborů nezobrazuje kód pro spárování

Nedošlo ke spojení zařízení s nahrávací stránkou. Ujistěte se, že zařízení je připojeno k Internetu. Aplikace také musí být ve verzi 1.169 nebo novější. Pokud nemáte verzi aplikace proveďte aktualizaci na odkaze: https://manual.kasafik.cz/books/obecn%C3%A9-informace/page/aktualizace-aplikace
 a akci opakujte.

Jak zjistím, že certifikát je správně nastaven

Pokud vytisknete účtenku a obsahuje FIK kód tak je vše správně nastaveno a tržbu se podařilo zaregistrovat na server finanční správy. Platnost ceritifkátu si lze také ověřit v Nastavení - Elektronická evidence tržeb - Podpisový certifikát. První datum udává do kdy je certifikát platný.