Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako obrázek v aplikaci a přenesen jako obrázek přímo do tiskárny. To nám umožňuje tisk v češtině i na tiskárnách, které diakritiku přímo nepodporují.

Nastavení – Tiskárny – zvolte tiskárnu a zapněte možnost tisku v rastrovém režimu


Revision #2
Created 19 December 2017 13:32:45
Updated 2 May 2023 12:50:38 by Admin