Spárování tiskárny Zonerich AB-330M


  1. Ověřte si, že tiskárna je ve vypnutém stavu (Nesvítí žádná LED)
  2. Podržte tlačítko POWER min. 3 vteřiny, dokud se nerozsvítí modrá LED MODE
  3. Proveďte spárování v Android nastavení


Revision #2
Created 2 February 2018 07:41:14
Updated 11 April 2018 21:20:30 by Admin