Skip to main content

Nastavení a provoz více poboček

Pokladny KASA FIK lze používat skrze více poboček pod jedním email účtem. 

Způsoby provozu

 1. Spojené zařízení ve skupině: V tomto scénáři jsou pokladny v různých pobočkách spojeny do jedné skupiny. To znamená, že sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině. Nastavení je takové, že všechny pobočky mají stejné ceníky a pokladní doklady jsou sdíleny mezi všemi pobočkami ve skupině.

 2. Rozdělené pobočky bez sdílení informací: V tomto scénáři jsou pobočky oddělené a nejsou propojené. Každá pobočka má svůj vlastní pokladní systém a provozuje ho nezávisle na ostatních pobočkách. Každá pobočka má své vlastní informace, tržby a ceníky. Pokladny ve všech pobočkách jsou nastaveny tak, aby pracovaly pouze s interními údaji této pobočky. Pokladní doklady nejsou sdíleny mezi pobočkami.

Každý z těchto scénářů vyžaduje specifické nastavení v pokladním systému. Nastavení poboček závisí na konkrétním systému, který se používá, a může být prováděno přes administrátorské rozhraní, kde lze definovat skupiny, přístupy a propojení mezi pobočkami.

Organizace pokladen

Pokladny a zařízení jsou organizovány do hiearchické struktury viz:

 • Skupina poboček (Globální ID zákazníka id_c)
  • Pobočka (id_shop)
   • Pokladna (id_cash_register)
    • Zařízení (id_device)

Například:

 • Firma Novák s.r.o. (skupina poboček)
  • Pobočka Brno
   • Pokladna A
    • Zařízení 1
   • Pokladna B
    • Zařízení 2
  • Pobočka Praha
   • Pokladna 21
    • Zařízení  3

Sdílení dat mezi pokladnami

Pokladny pod stejnou skupinou poboček sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině.

Přidání nové pobočky

V Backoffice v Nastavení - Pobočky přidejte novou pobočku. Následně na pokladně (zařízení) v Nastavení - Chování a vzhled pokladny - Pobočky vyberte nově vytvořenou pobočku.

Skupiny poboček

Skupina poboček spojuje pobočky do jedné sítě, která sdílí ceny, kategorie a zákazníky. Pokud si přejete rozdělit pobočky do různých skupin, které nesdílí data ale jsou přístupné pod jedním email účtem vytvořte si novou skupinu poboček v Backoffice - Nastavení - Pobočky.

 • Skupiny poboček nejsou schopny přistupovat k číselníkům/ceníkům z jiné skupiny
 • Jednotlivé skupiny poboček jsou nezávislé a mohou obsahovat další pobočky / pokladny, které ve kontextu skupiny sdílí data