Propojení na informačním systémem (web integrace)

Aplikace KASA FIK umožňuje dynamicky integrovat webové aplikace zákazníka pomocí integrovaného tlačítka nebo funkční klávesy. Propojení je ideální pro přenos objednávek z eshopu nebo účetních systémů přímo do aplikace.

Funkce je dostupná pouze s licencí PREMIUM

custom-button.gif

Princip funkce - workflow

Ukázková stránka

Vytvořili jsme ukázkovou stránku, ve které můžete vidět funkce, které lze využít při práci v aplikaci a návrtatu hodnot.

Příklad poskytnutých parametrů v URL:

partner_code=XXXXX&utm_source=app-com.eetterminal.pos&utm_medium=app&utm_campaign=fik-integration&app_flavor=fik&app_version=1.181-beta12-debug&app_version_code=181&app_lang=cs&shop_id=848428671200000&cash_register_id=2044577243700000&shift_id=5132358187320000
Query String poskytnutý při volání URL

Specifikace integrace

Aplikace načte uživatetem přednastavené URL, které obohatí o Query String s dalšími parametry. Rozšíří Javascript funkce o interface window.FikApiInterface který obsahuje metody použitelné k propojení nativní Android aplikace s webovou.

if (window.FikApiInterface){
  window.FikApiInterface.logError('heyho'); // log error message to android console
  window.FikApiInterface.logInfo('heyho'); // log info message to android console
  window.FikApiInterface.setTitle(document.title); // sets title of the window
  window.FikApiInterface.showToast('heyho'); // shows small toast notification
  // window.FikApiInterface.finish(); // Will close the window without any result
  // window.FikApiInterface.finishWithReceipt(JSON.stringify(obj)); // return back to the app with receipt data
} else {
 // Not loaded within Fik Webapp container
}

Návrat účtenky do aplikace

Zavolejte metodu window.FikApiInterface.finishWithReceipt(JSON.stringify(obj)) s následujícim JSON objektem:

{
 "invoice_number": 20130001, // optional, will be generated if not provided
 "note": "strestt", // optional
 "items": [
  {
   "plu": "203", // optional
   "note": "Item optional note" // optional
   "name": "Item number 203",
   "price_without_vat": 112.0,
   "quantity": 1.0,
   "vat_rate": 1.21
  }
 ]
}

Poznámky k poskytovanému objektu:

Nastavení expirace a vliv na cache (expire)

Webová integrace respektuje správné nastavení cache hlavičky pro ukládání do paměti prohlížeče. Nastavíte-li správné Expire v HTTP hlavičce, bude se respektovat.

Aplikace má také podporu pro ukládání databází a Webstorage.


Revision #31
Created 9 October 2020 09:31:33 by Admin
Updated 24 November 2021 14:09:47 by Admin