Prodej v režimu přenesená daňová povinnost (přenesené DPH)

Pokladna umožňuje realizovat prodej v režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. Reverse charge.

Funkce je dostupná v licencích KLASIK, PLUS nebo PREMIUM od verze 1.168

Nastavení funkční klávesy

  1. Prodej v režimu přenesené daňové povinnosti se nastavuje pomocí Funkční klávesy - podržte prst nad funkční klávesou a vyberte z možností volbu Přenesená DPH
  2. Následně při prodeji zvolíte funkční klávesu a účtenka bude v režimu přenesené daňové povinnosti

 

screenshot_1583828699.png

Vzor účtenky

screenshot_1583828908.png


Revision #3
Created 10 March 2020 08:21:21 by Admin
Updated 26 March 2020 10:38:20