Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo účtenky na 0. To provedete v Nastavení – Chování a vzhled pokladny – Pořadové číslo účtenky.


V případě že chcete změnit číslování účtenek změňte formát účtenky na 2020%05d - viz stránka manuálu zde


Revision #4
Created 31 December 2019 10:05:21 by Admin
Updated 7 January 2020 08:14:00 by Klara