Nastavení zaměstnanců - přístupová práva

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN. Aplikace umožňuje zavést více uživatelů pod jedním zařízením a jednoduše mezi uživateli/zaměstnanci přepínat.

Při instalaci aplikace je automaticky založen uživatel Admin, kterého nelze smazat. Uživatel Admin má maximální práva pro všechny operace se zařízením. Základní PIN jsou 4 nuly "0000", lze jej v nastavení účtu změnit.

Zapnutí možnosti více uživatelů


Zapnutí-možnosti-více-uživatelů.gif

 

Uživatelská práva / Přístupová práva

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci měli jen omezený přístup a nemohli tak zasahovat do nastavení aplikace, je možnost nastavení práv každého zaměstnance, který se bude přihlašovat pod svým přihlašovacím pinem.
Stejně, tak pokud chcete mít nastavení chráněna před cizím nebo nechtěným upravením, je dobré mít kompletní přístup do aplikace pod jiným pinem, než pod kterým zařízení běžně používáte. 
V základu je možnost prodávat a vytvářet účtenky. 


Funkce, které jsou omezeny a je možnost k nim povolit přístup:

Při výběru PINu dbejte na to, aby ideálně nezačínal stejně, jako někoho jiného. Např. kdyby měl jeden uživatel PIN 1234 a druhý 12345, načtete vždy jen prvního uživatele s pinem 1234.

 

Nastavení nové uživatele a přidělení práv