Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. Automatické nastavení se týká pouze následujících tiskáren:

Jak automatické nastavení funguje

Pokud v systému není žádná tiskárna, aplikace ji automaticky přidá na seznam. Pokud chcete přidat jinou tiskárnu, která není na seznamu, musíte ji ručně nastavit v nastavení aplikace. Po úspěšném nastavení se na spodní části obrazovky zobrazí potvrzení o provedené akci.


Revision #3
Created 19 December 2017 13:33:58
Updated 2 May 2023 12:31:42 by Admin