Skip to main content

Řešení chyb při vystavení eReceptu


Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vrací CÚeR jsou v formátu X000 - jedno písmeno následované 3 číslicemi. Při konzultaci s technickou podporou nebo s podporou SÚKL prosím uvádějte kód chyby. Zjednodušíte tak rychlost vyřízení požadavku. Často systém vypíše i kontext chyby a doporučení jak chybu řešit.

Chyba identifikace pacienta C018

eRecept provádí kontrolu identity pacienta v Registru obyvatel. Z toho důvodu se doporučuje zadat co nejvíce dostupných informací o pacientovi. Dojde-li k neztotožnění pacienta, systém nabídne možnost OPRAVIT a doplnit případně chybějící údaje. CÚeR pracuje v režimu, že pokud jsou vyplněny potřebné údaje a osoba nebyla nalezena v registru, povolí vystavení eReceptu. Ale je nutné, aby byla zadána adresa osoby/pacienta.

f6dShiJlFyF5nCP1-6.JPG

Co vyplnit u Pacienta pro správné odeslání - metoda A

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum Narození
 • Číslo pojištěnce + číslo pojišťovny - nutné při úhradě pojišťovnou
 • Adresu
  • Obec
  • Číslo popisné nebo orientační
  • PSČ

Co vyplnit u Pacienta pro správné odeslání - metoda B

 • Jméno
 • Příjmení
 • Číslo dokladu (Občanský průkaz nebo pas)