Skip to main content

Seznam parametrů, které je nutné vyplnit


V základním nastavení je potřeba vyplnit
 • Název firmy - vložte název Zdravotnického zařízení
 • IČO - IČ podnikatelského subjektu
 • DIČ - Pokud je přiděleno

Dále pokračujete do záložky eRecept

Zde je potřeba nastavit
 • Kvalifikovaný certifikát lékaře
 • Komunikační certifikát zdravotnického zařízení
 • Jméno lékaře
 • ID lékaře
 • Kód odbornosti předepisujícího lékaře
 • Email na předepisujícího  lékaře
 • Telefon předepisujícího lékaře
 • Oddělení
 • IČP
 • IČZ
 • Kód pracoviště
 • Datový šifrovací klíč