Skip to main content

Povolené vycházky

Vycházky je možné nastavit v časech od 7 - 16h s tím, že nesmí součet překročit 6h. Pokud lékař potřebuje vystavit vycházky mimo výchozí rozsah, je nutné zažádat na ČSSZ o změnu formulářem.


Při zadávaní je možné zadat časy ve formátu 7.00 nebo 7:00 neno 700.

 

Screenshot_1639468932.png