Skip to main content

Elektronická preskripce obecně


Co je eRecept

eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 místného kódu, který je možno v aplikaci vytisknout nebo zaslat e-mailem. Ve zkratce eRecept obsahuje kromě dalšího identifikaci pacienta a informace o léku, úhradě a dávkování. eRecept je povinná forma vystavení preskripce od 1.1.2018 s několika výjimkami.

Výhody eReceptu
 • eRecept nelze padělat a falšovat - jeho vydání lze jen kontrolovaně jednou
 • Lékař může kdykoliv provést změnu/zrušení elektronicky, až do doby kdy lékárna provede výdej
 • eRecept lze nastavit jako opakovací a zaslat informace od lékaře do lékárny a naopak lékárna může použít poznámku k upozornění lékaře.
 • eRecept lze předat pacientovi v tištěné formě (průvodka), emailem nebo SMS (SMS platí SÚKL)
Výjimky pro vystavovaní eReceptů

Informace platné k prosinci 2017

 • Pro vlastní potřebu sobě, manželovi/ce, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům.
 • Recepty na léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky
 • Žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče
 • Žádanky
 • Recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení
 • Recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě EU (přeshraniční)
 • Činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby včetně poskytování první pomoci (akutní)
 • Poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta (domácí péče)
 • V případě poruchy či nefunkčnosti zařízení nebo výpadku internetu či elektrického proudu (nouzové vystavení)
Novinky od 1. 1. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví ČR