Skip to main content

Získání přístupu do eNeschopenky

  • Při práci v lékařském SW KASA FIK eNeschopenka bude identifikace probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři využívají při vydávání eReceptu.
  • Elektronický podpis však bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to sdělí-li poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ technické upřesnění, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.
  • Každému zdravotnickému zařízení bude přiděleno IČPE, jedná se o tzv. Identifikační číslo pracoviště pro e-podání. IČPE bude  generováno  prostřednicvím SW KASA FIK eNeschopenka. 
  • Každá ordinace má své IČPE. A každá ambulace v nemocnici má své IČPE.