Skip to main content

Ovládání aplikace eRecept

Postup pro vystavení eReceptu

Klepněte na tlačítko Vystavit eRecept na hlavní obrazovce. Systém Vás vyzve k zadání PINu (úvodn...

Jaké jsou povinné údaje pacienta při vystavení eReceptu

Každý eRecept se odesílá přímo na osobu, na kterou je recept určen. SÚKL provádí ověřování zadaný...

Řešení chyb při vystavení eReceptu

Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vra...

Historie vystavených eReceptů

Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. Historie je p...

Správa zaměstnanců

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PI...

Správa kartotéky - pacienti

Případně ho ručně vytvořím klávesou +. SÚKL používá pro ověření identity dvoufázové ověření – buď...

Aktualizace číselníků

  Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro spr...

Záloha dat

Aplikace ukládá data lokálně přímo na zařízení. Zálohu doporučujeme provádět ručně v pravidelnýc...

Nabídka pomoc a nápověda

Zde naleznete řešení a pomoc s aplikací. Můžete navštívit centrum nápovědy, nebo nás rovnou kont...

Jak vystavit eRecept pro cizince **

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jejich výdej dle...

Vystavení eReceptu zahraničním osobám

Náležitosti při vystavení eReceptu u cizinců:  jméno, příjmení datum narození  adresa trvaléh...

Povolené vycházky

Vycházky je možné nastavit v časech od 7 - 16h s tím, že nesmí součet překročit 6h. Pokud lékař p...