Skip to main content

Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eReceptu. Pokud má lékař více odborností, do nastavení uvěďte všechny odbornosti, oddělené čárkou. Například:
6Z1,223,402

Aplikace použije standardně první odbornost a při vystavování eReceptu nově nabídne možnost změny pro konkrétní případ.

HUxlfWL34jqkjRLF-Screenshot-from-2017-11-14-19-10-11.png

Více odborností vázaných na IČP

  1. Lékař vůči zdravotní pojišťovně může mít každou odbornost vázanou na jiné IČP. V aplikaci si můžete nastavit přepínání Odbornosti i IČP.
  2. V nastavení lékaře nastavte v poli Odbornost oddělenou středníkem. Například:
    6Z1:0000001,223:00001011
  3. Následně při vystavení eReceptu můžete přepnou odbornost a použije se i nastavené IČP.

l7Hoy48FZ21izMpJ-Screenshot_1511447884-169x300.png