Skip to main content

Podrobný popis jednotlivých parametrů


Kvalifikovaný certifikát lékaře

Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První certifikační autorita, eIdentity) sloužící k identifikaci osoby lékaře při zasílání eReceptu /v podstatě elektronický podpis/. Certifikát je nutné mít vyexportovaný ve formátu PFX.

Komunikační certifikát zdravotnického zařízení

Tento certifikát a správu přístupu k Centrálnímu úložišti se uskutečňuje prostřednictvím (PEI) – portál externích  identit.  Žádost  o  přístupy naleznete  zde: https://www.epreskripce.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept

Návod na aktivaci účtu SÚKLa vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů naleznete na tomto odkazu: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_erp_lekari_20171106_0.pdf

Jméno  lékaře

Jméno vystavujícího lékaře. Informace bude zaslána na CÚeR.

ID lékaře

ID lékaře ve tvaru GUID – xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

GUID naleznete v obálce, kterou jste dostali od SÚKL při registraci.

Kód odbornosti předepisujícího lékaře

Kód odbornosti, 3 znaky. Pokud má lékař více odborností, do nastavení uvěďte všechny odbornosti, oddělené čárkou. Například:
6Z1,223,402

Aplikace použije standardně první odbornost a při vystavování eReceptu nově nabídne možnost změny pro konkrétní případ.

                                  

Více odborností vázaných na IČP

Lékař vůči zdravotní pojišťovně může mít každou odbornost vázanou na jiné IČP. V aplikaci si můžete nastavit přepínání Odbornosti i IČP.

V nastavení lékaře nastavte v poli Odbornost oddělenou středníkem. Například:
6Z1:0000001,223:00001011

Následně při vystavení eReceptu můžete přepnou odbornost a použije se i nastavené IČP.