Skip to main content

Vystavení eReceptu zahraničním osobám

Náležitosti při vystavení eReceptu u cizinců: 

  • jméno, příjmení
  • datum narození 
  • adresa trvalého pobytu/přechodné bydliště 
  • volitelně email/telefonní číslo
  • není potřeba mít zadané rodné číslo pojištěnce ani pojišťovnu

Tyto osoby veškeré eRecepty hradí v plné výši. To znamená,že je vždy nutné zadat úhradu eReceptu pacientem