Skip to main content

Zpracování souborů od pojišťoven s pacienty pro import


Krok 1 - Import souborů do Libre Office

Soubory s pacienty jsou obvykle pojišťovnami poskytovány ve formě souborů, které v prvním kroku naimportujeme do programu Libre Office. Postupujeme dle následujících obrázků.

Krok 2 - zpracování číselného kódu

Po naimportování souboru do tabulkového procesoru si vytvoříme 2 nové sloupečky pro Číslo pojištěnce a Číslo pojišťovny. Číslo pojištěnce z kódu získáme použitím následující funkce: =IF(LEN(A2)=21,LEFT(A2,10),LEFT(A2,9)) kde A2 nahradíme písmenem sloupce a číslem řádku buňky, ve které se nachází první kód. Následně klikneme do pravého spodního rohu buňky s funkcí a roztáhneme dolů přes celý sloupec podél všech buněk s kódem.

Číslo pojišťovny získáme podobně a to funkcí =RIGHT(A2,3) Opět A2 reprezentuje buňku, ve které se nachází začátek sloupce s kódy. Poté opět buňku s funkcí roztáhneme do zbytku sloupce.

Následně již sloupec s kódy není potřeba a můžeme ho kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví sloupců (tam kde jsou označeny písmeny) a zvolením odstranit sloupec. To stejné provedeme s jinými sloupci, které nejsou pro eRecept potřeba.

Krok 3 - uložení souboru kartotéky

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Učinímě tak následujícím postupem.

Po uložení souboru pokračujeme dle pokynů na následující adrese: http://manual.kasafik.cz/books/kasa-fik-erecept/page/import-pacient%C5%AF-do-aplikace-erecept-z-csv