Skip to main content

Avízo eReceptu – pro vývojáře

Aplikace třetích stran mohou využit KASA FIK eRecept k odeslání eReceptů z programů, které functionality eRecept neposkytují.

Jak funguje Avízo eReceptu

Program odešle předvyplňená data přes API rozhraní přímo do zařízení. Takto předvyplněný eRecept najdete v aplikaci KASA FIK eRecept a jedním klikem můžete dokončit autorizaci, podepsání a odeslání na CÚeR. Data jsou předávána ve formátu JSON.

Co budete potřebovat

 1. ID Zařízení – naleznete v Aplikaci – Pomoc a nápověda – ID Zařízení
 2. Autorizační token Authorization pro identifikaci klienta – získáte v Backoffice – Nastavení
 3. Schopnost komunikovat a zaslat JSON data přes SSL (https) – například curl
 4. Adresu kam zaslat eRecept: https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/cuer/Avizo/XXXXXX – XXXXX bude nahrazeno za ID Zařízení

Příklad odeslání Avíza eRecept.

curl -k -X POST --data-binary "@soubor.json" -H "Authorization: AUTHHEADER" -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" https://m6vadtaz1h.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/cuer/Avizo/IDZARIZENI

 • IDZARIZENI – nahradit ID zařízení
 • AUTHHEADER – nahradit Autorizačním tokenem

Poznámka je kódování

Data je nutné odeslat v UTF8 (preferováno) nebo Windows CP 1250. Pokud je Windows kódování použito, je nutné toto označit v JSON formátu, aby mohlo dojít ke konverzi na straně serveru.

Vzor vstupního JSON souboru

 

{
  "id":"unikatni-id-request",
  "codepage": "windows-1250"
  "pacient":{
   "jmeno":"Franta",
   "prijmeni":"Novák",
   "date_narozeni":"31/12/1978",
   "cislo_pojistovny":211,
   "cislo_pojistence":"111111111",
   "rodne_cislo":"1111111/1111",
   "adresa":{

   }
  },
  "predepisujici": {
    "id_lekar": "AAAAA-AAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA",
    "odbornost": "AAA",
    "icp": "00000001"
  },
  "plp": [{
    "typ": "HVLPREG",
    "kod": "012345",
    "mnozstvi": 1,
    "navod": "0-0-1",
    "uhrada": "PACIENT",
    "nezamenovat": false,
    "prekroceni_davkovani": false
  }],
  "opakovani": 1,
  "akutni": true,
  "rodina": false,
  "poznamka": "Nejaka poznamka",
  "date_platnost": "31/12/2019"
}

Server vrátí odpověď:

{"status":"OK", "id": "unikatni-id-request"}