Skip to main content

Postup pro vystavení eReceptu


Klepněte na tlačítko Vystavit eRecept na hlavní obrazovce. Systém Vás vyzve k zadání PINu (úvodní PIN je 0000).


Upozornění: Při prvním spuštění následně program vyzve ke stažení aktuální databáze léků. Program Vás následně bude k aktualizaci číselníku vyzývat nejméně jednou měsíčně.


3R58ZsKLk2hiMxfn-1.JPG

A - Tlačítko vystavení eReceptu

B - Výběr pacienta

C - Předepsané léky

D - Upozornění pacienta SMS

E - Upozornění pacienta Emailem a zaslání průvodky

F - Přepínače pro Akutní péči a pro potřebu Rodiny

G - Nastavení platnosti eReceptu

H - Poznámka k výdeji eReceptu

J - Nastavení opakovaného výdeje

Výběr pacienta

Klepněte na pole Vyberte pacienta. V seznamu je přehled všech dostupných pacientů v kartotéce. Vybere pacienta nebo použijte vyhledávání.

 • Vyhledávat lze podle příjmení, bez rozlišení diakritiky a velikosti písmen - např. (ŠSšs) se nerozlišuje
 • Vyhledat lze zadání začátku rodného čísla a aplikace zúží výběr
 • Vyhledat lze podle ročníku, tzn. zadejte 1978 pro vyhledání všech pacientů narozených v daném roce. Aplikace následně třídí pacienty podle příjmení.

Pokud pacient není v kartotéce, použijte tlačítko (+) vpravo dole a přidejte nového pacienta do kartotéky. Více o správě pacienta naleznete v návodu u Správy pacienta.

fJHGMuHoHYhCyQfb-2.JPG

 

Výběr HVLP léku

V obrazovce klepněte na Vybrat HVLP - na následující obrazovce je možné vyhledávat podle prvních písmen názvu a zúžit výběr. Aplikace nabídne nalezené léky podle hledaných kritérií. Některé přípravky jsou jen v jednom balení. Pokud je dostupný lék ve více baleních, Aplikace nabídne další možnosti pro výběr balení.

mNJAhT4L3W3AkUqX-3.JPG

Zadání informace o předepsaném léku HVLP

LCpKyFTrDd1XqETw-4.JPG

Na kartě léku je možné před jeho vložením na eRecept nastavit

Povinné údaje

 • Požadovaná úhrada
 • Návod - obsahuje informace o dávkování např. 1-0-1 apod.
 • Množství (Mn.) - výchozí hodnota je 1. Lze navolit požadované množství balení léku. Množství nahrazuje Exp. orig. No. I, II, III a následně se již na eReceptu a průvodce neuvádí.

Další volitelné údaje

 • Nezaměňovat
 • Překročení dávkování!
 • Kód diagnózy - pro případ revizního lékaře
 • Číslo žádanky - pro případ revizního lékaře / zaměstnavatele

Po zadání potřebných údajů provedete vložení HVLP léku na eRecept tlačítkem vpravo nahoře VLOŽIT.

Celou akci opakujete pro další (druhý) lék v případě potřeby. eRecept nemůže obsahovat více jak 2 léky.

Odeslání eReceptu

Po zadání všech potřebných údajů eReceptu je možné odeslat eRecept do CÚeR. Odeslání vyžaduje aktivní Internetové připojení. Bez připojení nelze založit eRecept.

 1. Klepněte na tlačítko VYSTAVIT - dojde k odeslání eReceptu. Tato akce trvá přibližně 2-6s podle kvality připojení. Následně se náhled eReceptu doplní o čárové kódy a ID Receptu.
 2. Následně můžete eRecept vytisknout nebo zvolit možnost bez tisku, došlo-li k odeslání eReceptu emailem/sms.

O58615N8u7kQMjy7-5.JPG

Změna eReceptu

eRecept lze libovolně měnit nebo zrušit pokud na něj nebyl proveden výdej lékárnou. Konkrétní eRecept lze dohledat následujícími způsoby:

 1. Z Historie vystavených eReceptů
 2. Z Historie vystavených eReceptů - vyhledáním podle kódu
 3. Z karty pacienta - Recepty