Skip to main content

Certifikáty pro vystavování eReceptu


Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pro účast v systému elektronické preskripce (eRecept). Certifikátem se podepisuje vystavení a změny eReceptu a zajišťují nezpochybnitelnost úkonu. Kvalifikovaný certifikát dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu vydávají v současné době tři certifikační autority (QCA):

  • Česká pošta, s.p. (prostřednictvím služby PostSignum)
  • eIdentity a. s.
  • ICA  - KASA FIK s.r.o. – poskytuje služby certifikační autority

Pro systém elektronické preskripce je využíván kvalifikovaný certifikát, někdy také nazývaný osobní kvalifikovaný certifikát. Naopak nesmí být používán systémový kvalifikovaný certifikát. Pokud je žadatel zároveň provozovatelem zdravotnického zařízení, může používat kvalifikovaný certifikát pro OSVČ.

K získání kvalifikovaného certifikátu je obvykle nezbytná osobní návštěva certifikační autority. Alternativou bývá sjednání návštěvy pracovníka certifikační autority v místě působnosti žadatele.

Při elektronické komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) se používá kvalifikovaný certifikát při různých příležitostech.

V prvé řadě se jím podepisuje elektronicky podávaný formulář žádosti o přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚeR) a na Portál pro externí identity (PEI).

Následně je používán při každém přístupu uživatele k CÚeR. Zpravidla bývá toto ověřování automatizované prostřednictvím SW uživatele (například lékaře při předepisování a lékárníka při výdeji léčiva). Pro účely využívání aplikace KASA FIK eRecept je nutné mít certifikát vyexportován do souboru ve formátu PFX spolu s klíčy.

V neposlední řadě slouží k e-mailové komunikaci s pracovníky odd. eReceptu při zpracování různých požadavků uživatelů. Typicky například při žádosti o odblokování účtu nebo při žádosti o vygenerování nových přístupových údajů.

Certifikát pro přístup do centrálního úložiště receptů

Vydává SÚKL pro potřeby identifikace pracoviště. Je nutné mít napřed kvalifikovaný certifikát, kterým se online vygeneruje žádost o přístup k portálu externích identit . Tento certifikát slouží pro zabezpečení přístupu k rozhraní centrálního úložiště eReceptů.

Platnost: 24 měsíců

Návod na aktivaci účtu SÚKLa vygenerování certifikátu pro přístup do centrálního úložiště receptů naleznete na tomto odkazu: https://www.epreskripce.cz/sites/default/files/navod_erp_lekari_20171106_0.pdf 

Nahrání certifikátů do KASA FIK eRrecept:

  1. Stejně jako EET certifikát, využijte stránku www.kasafik.cz/servis pro nahrání certifikátu
  2. Na mobilním zařízení vyberete v Pomoc a nápověda – Nahrání certifkátu a spojíte prohlížeč se zařízením dle návodu
  3. Na počítači vyberete certifikáty a nahrajete do zařízení