Skip to main content

Nastavení eNeschopenky

Systém eNeschopenka využívá certifikátů SUKL, které již máte nastaveny v aplikaci pro vystavování eReceptů.

Vyžaduje upgrade na Neschopenka 2020, který si můžete zakoupit v našem eshopu. Aplikace musí být verze 1.174 nebo novější.

Aktivace licence

Licenci aktivujete zadáním licenčního kódu v Pomoc a nápověda - Aktivace Licence - po zadání kódu se zpřístupní možnost vystavovat eNeschopenky.

IČPE

PZS budou k systému eNeschopenky ČSSZ zavedeni převzetím údajů z registru ÚZIS a vytvořením záznamu v evidenci poskytovatelů zdravotních služeb ČSSZ. Při registraci bude každému PZS automaticky vytvořeno 1 hlavní IČPE.

Používání jednoho hlavního IČPE je vhodné typicky v případech:

  • PZS - Lékař má svoji vlastní ordinaci a je jediným lékařem vystavujícím eNeschopenky
  • Nemocnice používá svůj SW, pacienti často přecházejí mezi jednotlivými odděleními, práva přístupu k jednotlivým funkcím jsou nastavena v tomto SW, a se systémem ČSSZ bude komunikovat výhradně přes B2B kanál

Používání více IČPE je vhodné typicky v případech:

  • PZS má svoje zařízení ve více okresech. eNeschopenky se zasílají na OSSZ dle místní příslušnosti, proto pro každý okres musí být vygenerováno samostatné IČPE
  • PZS je právnickou osobou, která zaměstnává několik lékařů, z nichž každý má svoje pacienty