Skip to main content

Export osobního podpisového certifikátu lékaře do správného formátu (.pfx)

Pro vystavování elektronických receptů je nutné, aby měl lékař, krom certifikátu vydaného SUKLem, i tzv. kvalifikovaný certifikát vydávaný certifikačními autoritami (více o certifikátech pro eRecept zde).  Pro účely využívání aplikace KASA FIK eRecept je nutné mít certifikát vyexportován do souboru ve formátu PFX spolu s klíčy. Tento export probíhá na počítači, na kterém je certifikát lékaře nainstalován. Jednotlivé kroky exportu můžete nalézt v tomto návodu.

Následné nahrání certifikátu do KASA FIK eRrecept:

  1. Využijte stránku www.kasafik.cz/servis pro nahrání certifikátu
  2. Na zařízení vyberete v Pomoc a nápověda – Nahrání certifkátu a spojíte prohlížeč se zařízením dle návodu
  3. Na počítači vyberete certifikáty a nahrajete do zařízení
  4. V aplikaci eRecept následně jděte do Nastavení - eRecept - Nastavení lékaře a zkontrolujte, zda pod nápisem "Kvalifikovaný certifikát" je název jeho souboru (xxxxxxxx.pfx). Pokud ne, klikněte na nápis, následně "Ze souboru" a ze složky "Download" vyberte soubor a zadejte heslo nastavené při jeho exportu.