Skip to main content

Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

 • IPLP – Individuálně připravované léčivé přípravky
 • HVLP – Hromadně vyráběný léčivý přípravek
 • INN – Mezinárodní nechráněný název
 • IČZ – identifikační číslo zařízení přiděleného poskytovateli pojišťovnou (předepisujícího poskytovatele). IČZ obvykle končí 000
 • PZS – Identifikátor předepisujícího poskytovatele (tzv. „kód pracoviště„) ve formátu 11 čísel např. 00000000001
 • IČP – Identifikační číslo pracoviště (nebo lékaře) v rámci jednoho IČZ. IČP má prvních 5 znaků shodných s IČZ a poslední trojčíslí jiné, ale nemusí to platit vždy.
 • Odbornost – Kód odbornosti, 3 znaky.
 • Diagnoza
 • RLPO – Registr pro léčivé přípravky s omezením
 • Pridružená Diagnoza
 • Kvalifikovaný certifikát – vydávaný certifikační autoritou, sloužící k identifikaci osoby lékaře při zasílání eReceptu
 • Kód osoby – míní se ID lékaře ve tvaru GUID – xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx