Vystavení eReceptu zahraničním osobám

Náležitosti při vystavení eReceptu u cizinců: 

Tyto osoby veškeré eRecepty hradí v plné výši. To znamená,že je vždy nutné zadat úhradu eReceptu pacientem


Revision #4
Created 8 July 2020 07:20:18 by Honza
Updated 8 July 2020 09:22:45 by Admin