Skip to main content

Recently Updated Pages

Jak vyfiltrovat data z portálu EET

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Data, které lze exportovat z portálu Finanční spávy často obsahuji duplicity, které je nutné vyfi...

Updated 3 years ago by Admin

Vystavení eReceptu zahraničním osobám

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Náležitosti při vystavení eReceptu u cizinců:  jméno, příjmení datum narození  adresa trvaléh...

Updated 3 years ago by Admin

Nastavení tisku

KASA FIK Pokladna Tisk

Ověření funkčnosti tiskárny Ujistěte se, zda je tiskárna zapojena do sítě (nebo má nabitý aku...

Updated 3 years ago by Admin

Přidání nové položky do ceníku

KASA FIK Pokladna Správa položek

Položky se spravují v ceníku přímo na pokladně nebo je lze spravovat online v Backoffice. Na hl...

Nastavení certifikátů eRecept

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept. Co budeme potřebovat ...

Jak vystavit eRecept pro cizince **

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jejich výdej dle...

Nastavení zaměstnanců - přístupová práva

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN...

Práce s otevřenými objednávkami / mapa stolů *

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Návod na nastavení mapy stolů

Prodej v režimu přenesená daňová povinnost (přenesené DPH)

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pokladna umožňuje realizovat prodej v režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. Reverse charge. F...

Aplikace vyžaduje OTP heslo - kde ho získám

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo při přihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi apl...

Updated 3 years ago by Admin

Vystavení eNeschopenky

KASA FIK eRecept eNeschopenka

Na hlavní obrazovce aplikace eRecept zvolte tlačítko eNeschopenka. Následně se otevře obrazkovka ...

Updated 3 years ago by Admin

Odpis zboží / evidence skladu / počáteční stav skladu

KASA FIK Pokladna Správa položek

U konkrétního zboží lze vézt jeho stav na skladu. Stav daného zboží se mění buď jeho prodejem neb...

Platební metody - způsob platby (faktura, stravenka atd.)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrada. To se ...

Přechod od systému Dotykačka

KASA FIK Pokladna Přechod od jiného poskytovatele systému

Postup přeinstalace V nastavení Dotykačky (ozubené kolečko vpravo dole) přepneme zobrazené ikon...

Updated 3 years ago by Admin

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Updated 3 years ago by Admin

Odeslání uzávěrek emailem

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Pokladna eviduje tržby buď podle směn (tzv. směnové uzávěrky) a nebo lze vytvořit přehled za urči...

Updated 3 years ago by Admin

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek (číslování účtenek)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – C...

Nastavení eNeschopenky

KASA FIK eRecept eNeschopenka

Systém eNeschopenka využívá certifikátů SUKL, které již máte nastaveny v aplikaci pro vystavování...

Jak restartovat aplikaci

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují m...

Updated 3 years ago by Admin

Výpočet nákladů na tisk účtenky

Obecné informace Tisk

Pro KASA FIK ORANGE Kotouček 57/40/12 stojí běžně 7-10kč/ks. Jeho návin je 18m. Jedna účtenka s...

Updated 3 years ago by Admin