Skip to main content

Recently Updated Pages

Výpis z portálu finanční správy vykazuje duplicity

Jedná se o normální stav. Pokud se pokladně nepodaří nahlásit tržbu v časovém limitu, opakuje dok...

Váhový EAN – proměnlivý kód

Vážený / váhový EAN umožňuje pokladnímu systému načíst složený kód produktu a váhy. Používá se s...

Historie účtenek - storno, zaslání na e-mail, znovuvytištění

Do historie účtenek přejdete kliknutím na ikonku hodin/kulaté šipky v hlavní nabídce aplikace (vi...

Import CSV / Excel

Do pokladního systému KASA FIK, lze hromadně nahrávat prodejní položky, které máte v CSV/Excel so...

Import pacientů do aplikace eRecept z CSV

Do aplikace eRecept lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV sou...

Měny a konverze

V této sekci nastavení máte možnost změnit výchozí měnu, ve které bude primárně pokladna pracovat...

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

V Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu V nastavení tiskárny se ujistěte, že mát...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Stažení a instalace aplikace FIK Aktualizace Stažení a instalaci aplikace lze provést dvěma způ...

Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-...

Aktivace licence

  Aktivace licenčním kódem Licence je pro některá zařízení poskytnuta formou licenční kartičky....

Aktualizace číselníků

  Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro spr...

Chyba: Ověření EET funguje, ale po vystavení účtenky je chyba XML

Vystavení účtenky vykazuje chybu XML formátu. Účtenka neobsahuje FIK kód, pouze PKP. Odeslání z h...

Účtenku s FIKem nelze ověřit na portálu Finanční správy

Pro ověření účtenky na portálu Finanční správy důkladně přepište informace z účtenky. Odkaz na ov...

Heslo zadané k certifikátu není platné nebo se certifikát neuloží

Heslo, které zadáváte k certifikátu je heslo k soukromému klíči k certifikátu, které jste zadali ...

Mám certifikát ve formátu .crt, nemůžu ho nahrát

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze použít. Do...

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

Co vše se odesílá na finanční správu

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník n...

Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Ode...