Skip to main content

Recently Updated Pages

Výpočet nákladů na tisk účtenky

Obecné informace Tisk

Pro KASA FIK ORANGE Kotouček 57/40/12 stojí běžně 7-10kč/ks. Jeho návin je 18m. Jedna účtenka s...

Updated 4 years ago by Admin

Vymazání zkušebních data a začít znovu

Obecné informace

Často po původním odzkoušní si chcete uvést pokladu do původního stavu. Mazání dat je vždy probl...

Updated 4 years ago by Admin

Prodej poukázek

KASA FIK Pokladna Správa položek

 Více informací o evidenci poukázek EET: Informace o metodice a evidenci v kontextu EET naleznete...

Updated 4 years ago by Admin

Získání přístupu do eNeschopenky

KASA FIK eRecept eNeschopenka

Při práci v lékařském SW KASA FIK eNeschopenka bude identifikace probíhat prostřednictvím certif...

Updated 4 years ago by Admin

Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica

KASA FIK eKASA (SK)

1. Spustenie Zariadenie je pripravené k okamžitému spusteniu. Zapnite ho stlačením menšieho tlač...

1.170 - 1.172

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Oprava načítání QR+F kódu Oprava zobrazení seznamu položek v editaci na malých obrazovkách Opr...

Updated 4 years ago by Admin

Načtení QR kódu faktury při prodeji

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pomocí načtení fakturačního QR kódu z faktury můžete jednoduše předvyplnit účtenku (prodejku) v p...

Updated 4 years ago by Admin

1.170

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Nová možnost odpisu ze skladu - Remitenda Integrace POSCOM Android zařízení Při naskladnění se...

Updated 4 years ago by Admin

Chybně nastavený email v pokladně

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Pokud se email vrací zpět jako nedoručený, je uživateli zobrazena zpráva aby ověřil platnost svéh...

Updated 4 years ago by Admin

1.169

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Automatické mazání starých uzávěrek a souborů Kontrola na expiraci certifikátu 60 dnů před skon...

Updated 4 years ago by Admin

Rychlé poznámky a varianty

KASA FIK Pokladna Správa položek

Rychlé poznámky při prodeji jsou ideálním nástrojem jak rozšířit informace o přidávané položce pr...

Updated 4 years ago by Admin

Přechod od systému Markeeta

KASA FIK Pokladna Přechod od jiného poskytovatele systému

Postup přeinstalace zařízení Pokladnička Přes klávesu Multitaskingu (pro přepínání mezi spuštěn...

Updated 4 years ago by Admin

Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eReceptu. Pokud...

Updated 4 years ago by Admin

Prodej obalů

KASA FIK Pokladna Správa položek

KASA FIK Pokladna umožňuje evidenci a prodej obalů v souladu s EET. Zálohy na obaly a jejich vrác...

Updated 4 years ago by Admin

PLUS: Sloučení účtu **

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Updated 4 years ago by Admin

1.150

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Nová integrace SumUp plateb Oprava zobrazování položek v PLUS, které vyžadují zadání ceny Opra...

Updated 4 years ago by Admin

1.168

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Vypnuti PPEKK v DEMO rezime Oprava tisku diakritity v textovem rezimu na zarizenich HIT, HIT12,...

Updated 4 years ago by Admin

1.160 - 1.161

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.160, 1.161 Změna výchozího stavu u přidání zaokroulovací položky Oprava rozkliknutí uloženýc...

Updated 4 years ago by Admin

1.157 - 1.159

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.157, 1.158, 1.159 Expert - nova možnost vymazat před ...  Sledování počtu fiskalizovaných do...

Updated 4 years ago by Admin

1.152 - 1.156

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

1.156 Nová funkční klávesa "s sebou" Nová kontrola povolení přístupů k zápisu souborů v Nápově...

Updated 4 years ago by Admin