Skip to main content

Recently Updated Pages

Práce s otevřenými objednávkami / mapa stolů *

Návod na nastavení mapy stolů

Prodej v režimu přenesená daňová povinnost (přenesené DPH)

Pokladna umožňuje realizovat prodej v režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. Reverse charge. F...

Aplikace vyžaduje OTP heslo - kde ho získám

Pokud po Vás aplikace vyžaduje OTP heslo při přihlášení, tak to znamená, že máte starší verzi apl...

Vystavení eNeschopenky

Na hlavní obrazovce aplikace eRecept zvolte tlačítko eNeschopenka. Následně se otevře obrazkovka ...

Odpis zboží / evidence skladu / počáteční stav skladu

U konkrétního zboží lze vézt jeho stav na skladu. Stav daného zboží se mění buď jeho prodejem neb...

Platební metody - způsob platby (faktura, stravenka atd.)

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrada. To se ...

Požadavky na Android systém

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit n...

Aktualizace certifikátů EET

Certifikát Finanční správy pro EET má platnost 3 roky od data vystavení. Nový certifikát lze nahr...

Přechod od systému Dotykačka

Postup přeinstalace V nastavení Dotykačky (ozubené kolečko vpravo dole) přepneme zobrazené ikon...

Prodej komisního zboží pro EET

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Odeslání uzávěrek emailem

Pokladna eviduje tržby buď podle směn (tzv. směnové uzávěrky) a nebo lze vytvořit přehled za urči...

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo ú...

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek (číslování účtenek)

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – C...

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

Získání certifikátu Zajistěte si přístupové údaje do systému Finanční správy na Finančním úřadě...

Nastavení eNeschopenky

Systém eNeschopenka využívá certifikátů SUKL, které již máte nastaveny v aplikaci pro vystavování...

Elektronická preskripce obecně

Co je eRecept eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 m...

Účtenka neobsahuje FIK – jak to opravit?

FIK kód se tiskne pouze když účtenka byla řádně zaslána a zaevidována systémem Finanční správy. ...

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují m...

Výpočet nákladů na tisk účtenky

Pro KASA FIK ORANGE Kotouček 57/40/12 stojí běžně 7-10kč/ks. Jeho návin je 18m. Jedna účtenka s...