Skip to main content

Vysvětlení kódů a formátů použitých v systému Hulahop

Objednací kanál

Objednávky jsou zasílány po tzv. Objednacím kanále, který je identifikován unikátním kódem. Kód je vždy ve formátu začínající písmenem H. Čísla mají na konci kontrolní číslici pomocí LUHN algorytmu. Formát zápisu je s pomlčkami H123-1234-123

Objednací místo

Jedná se o identifikaci fyzického místa, kde zákazník provádí objednávku. Často se používá k identifikaci stolu, kiosku. Vždy začíná písmenem A a následuje 7 znaků A-Z vč. 0-7 číslic. Následně v administraci lze propojit objednací místo s objednacím kanálem.

Pro jednodušší zobrazení lze použít pomlčky pro jednodušší zobrazení zákazníkovi, rozdělené po 2, 3, 3 znacích.

Vzor: ATEST001 lze zapsat jako AT-EST-001

QR kód na objednací místo

Je složen z URL služby hulahop a kódu objednacího místa.

Vzor: https://www.hulahop.cz/qr/#A1234567