Skip to main content

Recently Updated Pages

Import CSV s položkami do pokladny

Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny dí...

Podrobný popis jednotlivých parametrů

Kvalifikovaný certifikát lékaře Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První certifikační...

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK...

Prodej s evidencí spotřební daně

Funkce vyžaduje licenci PREMIUM. Verze aplikace od 1.177 Nastavení podpory spotřební daně Ve a...

Kreditní účet zákazníka (online)

Pokladna umožňuje vést evidenci kreditu (peněženky) pro každého zákazníka online s možnosti sdíle...

Formátování tiskové hlavičky na tiskárně

Pokud máte velmi specifické požadavky na tisk hlavičky, formátování nebo logo doporučujeme vytvo...

1.179 - 1.181

1.180, 1.181 Přehled tržeb DPH nově neobsahuje obraty z účtenek uhrazené formou Dodací list Op...

Proč nemohu zcela vymazat účtenku

Kompletní smazání účtenky není v účetnictví možné. Program se chová tak, jak ukládá zákon o účetn...

Práce se směnami - otevření,uzavření

Začátek směny Klikněte na   Objeví se vstupní pole pro zadání částky. Zde zadejte částku, kterou...

Prodej zboží s proměnlivou cenou *

Pokud prodáváte zboží či službu, která má proměnlivou cenu, je možnost tuto cenu zadat, až při vý...

Vážené zboží

V případně prodeje zboží na váhu lze nastavit položku aby došlo k přepočtu ceny na jednotku.  V ...

1.177

Oprava ukladani města u zakazníka Oprava tisku zaokrouhleni u malých rozdílu (haléře) Oprava v...

Jak vyfiltrovat data z portálu EET

Data, které lze exportovat z portálu Finanční spávy často obsahuji duplicity, které je nutné vyfi...

Vystavení eReceptu zahraničním osobám

Náležitosti při vystavení eReceptu u cizinců:  jméno, příjmení datum narození  adresa trvaléh...

Nastavení terminálu PAX S800 Comgate **

Nastavení terminálu PAX S800 s KASA FIK pokladní aplikací Pro správnou funkci je potřeba na zaří...

Nastavení tisku

Ověření funkčnosti tiskárny Ujistěte se, zda je tiskárna zapojena do sítě (nebo má nabitý aku...

Přidání nové položky do ceníku

Položky se spravují v ceníku přímo na pokladně nebo je lze spravovat online v Backoffice. Na hl...

Nastavení certifikátů eRecept

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept. Co budeme potřebovat ...

Jak vystavit eRecept pro cizince **

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jejich výdej dle...

Nastavení zaměstnanců - přístupová práva

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PIN...