Nedávno aktualizované stránky

Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzují min...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Jestliže máte aplikaci předinstalovanou, můžete zkontrolovat aktualizace kliknutím na tlačítko...

Jak nahlásit problém

Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít st...

Technické požadavky

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit ...

Seznam parametrů, které je nutné vyplnit

V základním nastavení je potřeba vyplnit Název firmy - vložte název Zdravotnického zařízení I...

Podrobný popis jednotlivých parametrů

Kvalifikovaný certifikát lékaře Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První certifikační...

Elektronická preskripce obecně

Co je eRecept eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 m...

Certifikáty pro vystavování eReceptu

Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pro účas...

Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

IPLP – Individuálně připravované léčivé přípravky HVLP – Hromadně vyráběný léčivý přípravek ...

Nastavení certifikátů eRecept

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept. Co budeme potřebovat ...

Zpracování souborů od pojišťoven s pacienty pro import

Krok 1 - Import souborů do Libre Office Soubory s pacienty jsou obvykle pojišťovnami poskytován...

Jak získat testovací kvalifikovaný certifikát

Od 11.října 2017 umožujeme pro účely testování ve spoluprácí se SÚKL používat testovací certifiká...

Export dat a kartotéky z PC Doktor

KASA FIK Vám umožní jednoduché propojení se stávajícím systémem PC Doktor s eRecept aplikací KASA...

Export kartotéky z programu Dr.Rex

Export z lékařského SW Dr.Rex Lékařský software Dr.Rex od společnosti Medixon s.r.o. umožňuje vy...

Avízo eReceptu – pro vývojáře

Aplikace třetích stran mohou využit KASA FIK eRecept k odeslání eReceptů z programů, které functi...

Řešení chyb při vystavení eReceptu

Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vra...

Historie vystavených eReceptů

Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. Historie je p...

Správa zaměstnanců

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PI...

Správa kartotéky - pacienti

Případně ho ručně vytvořím klávesou +. SÚKL používá pro ověření identity dvoufázové ověření – buď...

Nabídka pomoc a nápověda

Zde naleznete řešení a pomoc s aplikací. Můžete navštívit centrum nápovědy, nebo nás rovnou kont...

Zpět na začátek