Skip to main content

Recently Updated Pages

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

KASA FIK Pokladna Tisk

V Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu V nastavení tiskárny se ujistěte, že mát...

Updated 4 years ago by Admin

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Obecné informace

Stažení a instalace aplikace FIK Aktualizace Stažení a instalaci aplikace lze provést dvěma způ...

Aktivace licence

Obecné informace

  Aktivace licenčním kódem Licence je pro některá zařízení poskytnuta formou licenční kartičky....

Updated 4 years ago by Admin

Aktualizace číselníků

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

  Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro spr...

Updated 4 years ago by Admin

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

Updated 4 years ago by Admin

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

Updated 4 years ago by Admin

PLUS: Zákaznický systém**

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Updated 4 years ago by Admin

Export osobního podpisového certifikátu lékaře do správného formátu (.pfx)

KASA FIK eRecept

Pro vystavování elektronických receptů je nutné, aby měl lékař, krom certifikátu vydaného SUKLem,...

Nastavení prodeje v pověření

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Prodej v pověření umožňuje hlásit tržbu za jiný daňový subjekt. Subjekt A, jehož certifikát je na...

Updated 4 years ago by Admin

Zboží na skupiny

KASA FIK Pokladna Správa položek

Aplikace KASA FIK umožňuje tzv. prodej na skupiny/oddělení. Používá se v případě, že máte velké m...

Updated 4 years ago by Admin

PLU - rychlé kódy zboží

KASA FIK Pokladna Správa položek

Aplikace KASA FIK umožňuje prodej přes PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohle...

Updated 4 years ago by Admin

Jak přeinstalovat Android pokladnu a přejít na KASA FIK

KASA FIK Pokladna Přechod od jiného poskytovatele systému

Pokladní aplikaci KASA FIK lze běžně nainstalovat na zařízení Android 4.4 a novější – můžete tak...

Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou nekonečnou s...

Důležité odkazy

Obecné informace

Popis Odkaz Registrace účtu https://www.kasafik.cz/web/cs/signup/ Technická podpora h...

Záloha dat

KASA FIK eRecept Ovládání aplikace eRecept

Aplikace ukládá data lokálně přímo na zařízení. Zálohu doporučujeme provádět ručně v pravidelnýc...

Omezení spotřeby dat při využívání SIM karty

Obecné informace Zařízení Orange

Pokud využíváte internetové připojení přes SIM kartu, platí se obvykle za množství přenesených da...

Zrušení účtu a výmaz dat

Obecné informace

V souhladu s nařízením GDPR si můžete zažádat o výmaz dat a historie. V případě zájmu o výmaz zaš...

Updated 5 years ago by Admin

Vytvoření zálohy dat

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět zálohy dat. Nastavení > Expert zóna > Zá...

Updated 5 years ago by Admin

Otevření pokladní zásuvky bez prodeje

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

V případě, že chcete otevřít pokladní zásuvku v době mimo prodej, klepněte na hlavní obrazovce ap...

Updated 5 years ago by Admin

Zprovoznění zařízení HIT

Obecné informace Zařízení HIT

Zařízení KASA FIK HIT je nutné připojit k elektrické síti prostřednictvím adaptéru, které je s...