Recently Updated Pages

Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

V Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu V nastavení tiskárny se ujistěte, že mát...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Stažení a instalace aplikace FIK Aktualizace Stažení a instalaci aplikace lze provést dvěma způ...

Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připočíst cca 2-...

Aktivace licence

  Aktivace licenčním kódem Licence je pro některá zařízení poskytnuta formou licenční kartičky....

Aktualizace číselníků

  Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a změny. Pro spr...

Chyba: Ověření EET funguje, ale po vystavení účtenky je chyba XML

Vystavení účtenky vykazuje chybu XML formátu. Účtenka neobsahuje FIK kód, pouze PKP. Odeslání z h...

Účtenku s FIKem nelze ověřit na portálu Finanční správy

Pro ověření účtenky na portálu Finanční správy důkladně přepište informace z účtenky. Odkaz na ov...

Heslo zadané k certifikátu není platné nebo se certifikát neuloží

Heslo, které zadáváte k certifikátu je heslo k soukromému klíči k certifikátu, které jste zadali ...

Mám certifikát ve formátu .crt, nemůžu ho nahrát

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze použít. Do...

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK. KASA FIK...

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktní údaje d...

Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přímo na z...

Co vše se odesílá na finanční správu

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obchodník n...

Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence tržeb. Ode...

Ověření napojení na Finanční správu

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet správné nas...

Jak získám podpisový certifikát pro EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idp...

Získání ID provozovny pro nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozovna má ...

Povinné údaje pro nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje: Podpisový certifikát ve formátu .p12 DIČ i pr...

Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

Náležitosti EET účtenky   fiskální identifikační kód FIK daňové identifikační číslo podnikate...