Skip to main content

Recently Updated Pages

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Updated 3 years ago by Admin

Odeslání uzávěrek emailem

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Pokladna eviduje tržby buď podle směn (tzv. směnové uzávěrky) a nebo lze vytvořit přehled za urči...

Updated 3 years ago by Admin

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek (číslování účtenek)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – C...

Nastavení eNeschopenky

KASA FIK eRecept eNeschopenka

Systém eNeschopenka využívá certifikátů SUKL, které již máte nastaveny v aplikaci pro vystavování...

Jak restartovat aplikaci

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a konzumují m...

Updated 3 years ago by Admin

Výpočet nákladů na tisk účtenky

Obecné informace Tisk

Pro KASA FIK ORANGE Kotouček 57/40/12 stojí běžně 7-10kč/ks. Jeho návin je 18m. Jedna účtenka s...

Updated 3 years ago by Admin

Vymazání zkušebních data a začít znovu

Obecné informace

Často po původním odzkoušní si chcete uvést pokladu do původního stavu. Mazání dat je vždy probl...

Updated 3 years ago by Admin

Změna ceny při prodeji a slevy

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pokladní aplikace KASA FIK umožňuje při prodeji měnit ceny několika způsoby: Manuální změna ceny...

Updated 3 years ago by Admin

Prodej poukázek

KASA FIK Pokladna Správa položek

 Více informací o evidenci poukázek EET: Informace o metodice a evidenci v kontextu EET naleznete...

Updated 3 years ago by Admin

Získání přístupu do eNeschopenky

KASA FIK eRecept eNeschopenka

Při práci v lékařském SW KASA FIK eNeschopenka bude identifikace probíhat prostřednictvím certif...

Updated 3 years ago by Admin

Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica

KASA FIK eKASA (SK)

1. Spustenie Zariadenie je pripravené k okamžitému spusteniu. Zapnite ho stlačením menšieho tlač...

1.170 - 1.172

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Oprava načítání QR+F kódu Oprava zobrazení seznamu položek v editaci na malých obrazovkách Opr...

Updated 4 years ago by Admin

Tisk DIČ na účtence

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) popl...

Updated 4 years ago by Admin

Načtení QR kódu faktury při prodeji

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Pomocí načtení fakturačního QR kódu z faktury můžete jednoduše předvyplnit účtenku (prodejku) v p...

Updated 4 years ago by Admin

1.170

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Nová možnost odpisu ze skladu - Remitenda Integrace POSCOM Android zařízení Při naskladnění se...

Updated 4 years ago by Admin

Chybně nastavený email v pokladně

KASA FIK Pokladna Řešení častých situací

Pokud se email vrací zpět jako nedoručený, je uživateli zobrazena zpráva aby ověřil platnost svéh...

Updated 4 years ago by Admin

1.169

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

Automatické mazání starých uzávěrek a souborů Kontrola na expiraci certifikátu 60 dnů před skon...

Updated 4 years ago by Admin

Rychlé poznámky a varianty

KASA FIK Pokladna Správa položek

Rychlé poznámky při prodeji jsou ideálním nástrojem jak rozšířit informace o přidávané položce pr...

Updated 4 years ago by Admin

Přechod od systému Markeeta

KASA FIK Pokladna Přechod od jiného poskytovatele systému

Postup přeinstalace zařízení Pokladnička Přes klávesu Multitaskingu (pro přepínání mezi spuštěn...

Updated 4 years ago by Admin

Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

KASA FIK eRecept Nastavení aplikace eReceptu

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eReceptu. Pokud...

Updated 4 years ago by Admin