Skip to main content

Export položek z Backoffice

  1. V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu Exportovat.
  2. Následně klepněte na Spustit export dat - data budou exportována ve formátu CSV

Podporované formáty

  • CSV - Comma separated file, ve formátu Unicode utf-8 a sloupce rozdělny středníkem
  • XML - Formát Abra Flexibee viz specifikace
  • XLSX - Pro otevření v MS Excel

Screenshot-from-2020-01-17-12-32-14.png

Screenshot-from-2020-01-17-12-33-26.png

Výsledný export si můžete stáhnout v požadovaném formátu:

Screenshot from 2023-09-18 10-07-56.png