Skip to main content

Export položek z Backoffice

  1. V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu Exportovat.
  2. Následně klepněte na Spustit export dat - data budou exportována ve formátu CSV

Screenshot-from-2020-01-17-12-32-14.png

 

Screenshot-from-2020-01-17-12-33-26.png