Skip to main content

Recently Updated Pages

Prodej za různé ceny pro rozvoz

KASA FIK Pokladna Správa položek

Často se setkáváme se situací, kdy restaurace chce prodávat za rozdílné ceny pro rozvoz. Možnost...

Updated 2 days ago by Admin

Comgate (Nexgo)

KASA FIK Pokladna Platební terminály

Pokladní aplikace podporuje propojení s platebním terminálem od společnosti Comgate s protokolem ...

Updated 2 days ago by Admin

Export dat z Backoffice

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Data lze exportovat z Backoffice v následujících formátech: CSV XLSx Google Sheets Google...

Updated 3 days ago by Admin

Export vystavených účtenek do CSV

KASA FIK Pokladna Práce s daty - Import/Export

Jednotlivé účtenky můžete vyexportovat do souboru, ve formátu CSV. Takovýto soubor lze jednoduše ...

Updated 3 days ago by Admin

Zákaznický učet - sbírání bodů

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Body v pokladní aplikaci jsou skvělým nástrojem pro budování loajality zákazníků. Mohou být použi...

Updated 3 days ago by Admin

Kreditní účet zákazníka (online)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pokladna umožňuje vést evidenci kreditu (peněženky) pro každého zákazníka online s možnosti sdíle...

Updated 3 days ago by Admin

Kreditní účet zákazníka (lokální)

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

V aplikaci KASA FIK lze evidovat kreditní účet se stavem peněžních prostředků u každého zákazníka...

Updated 3 days ago by Admin

Export položek z Backoffice

KASA FIK Backoffice Integrace, data a propojení

V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu Exportovat. Následně klepněte na Spustit export dat ...

Updated 4 days ago by Admin

Funkční klávesy

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) slouží pro nastavení konkrétních funkcí pod tlačítka vedle kalkul...

Updated 1 month ago by Admin

Zaokrouhlování

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu zaokrouhli...

Updated 2 months ago by Admin

Prodej komisního zboží

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

Updated 2 months ago by Admin

REST API

KASA FIK Pokladna API propojení a integrace

Data z pokladen jsou pravidelně synchronizována do cloudu a zpřístupněna přes REST API. API je v...

Updated 2 months ago by Admin

Nastavení a provoz více poboček

KASA FIK Backoffice

Pokladny KASA FIK lze používat skrze více poboček pod jedním email účtem.  Způsoby provozu ...

Updated 3 months ago by Admin

Tisk QR platebního kódu

KASA FIK Pokladna Tisk

Aplikace umožňuje tisk QR Platba platebního kódu na účtence. Více o formátu QR platby naleznete n...

Updated 3 months ago by Admin

Podporované platební terminály

KASA FIK Pokladna Platební terminály

Aplikace podporuje přímé propojení s následujícími terminály SumUp Air ČSOB mPOS BlueTerm Mo...

Updated 3 months ago by Admin

Teamviewer vzdálená správa nenabízí ovládání obrazovky

Obecné informace Řešení problémů

K ovládání zařízení a vzdálenou plochu je nutné mít nainstalovaný doplňek pro Teamviewer QuickS...

Updated 4 months ago by Admin

Zprovoznění a používání terminálu SumUp

KASA FIK Pokladna Bluetooth platební terminál SumUp

Požadavky terminálu Bluetooth 4.0 pro připojení zařízení k terminálu Android 6.0 a vyšší - uk...

Updated 4 months ago by Admin

Aktualizace aplikace

Obecné informace

Instalace aktualizací aplikace závisí na druhu zařízení a způsobu, jakým byla aplikace nainstal...

Updated 4 months ago by Admin

1.186 - 2.18

KASA FIK Pokladna Změny ve verzi

2.18 Hot fix SumUp a ukončení podpory SumUp na starších zařízeních Poslední verze s podporou ...

Updated 4 months ago by Admin

Prodej zboží v různých koncových cenách A,B,C

KASA FIK Pokladna Správa položek

Pokladna umožňuje prodej ve 3 cenových skupinách A, B, C a prodej za nákupní ceny.  Zapnutí funk...

Updated 4 months ago by Admin