Recently Updated Pages

Jak stornovat účtenku / opravy v EET

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník ...

Platební metody - způsob platby (faktura, stravenka atd.)

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrada. To se ...

Požadavky na Android systém

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit n...

Aktualizace certifikátů EET

Certifikát Finanční správy pro EET má platnost 3 roky od data vystavení. Nový certifikát lze nahr...

Práce se sklady

Vedení skladů umožňuje vést průběžnou evidenci stavu skladů pro jednotlivé položky nebo suroviny....

Přechod od systému Dotykačka

Postup přeinstalace V nastavení Dotykačky (ozubené kolečko vpravo dole) přepneme zobrazené ikon...

Práce se směnami - otevření,uzavření

Začátek směny Klikněte na   Objeví se vstupní pole pro zadání částky. Zde zadejte částku, kterou...

Prodej komisního zboží pro EET

Koho se týká: Bazary a zastavárny, kteří jsou plátci DPH a přijímají platbu hotově nebo šekem. Me...

Přenos dat mezi účty

Data lze přenést z jednoho účtu do druhého. Použijte funkci export položek a následně pod novým ú...

Export položek z Backoffice

V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu Exportovat. Následně klepněte na Spustit export dat -...

Zvláštní režim pro prodej použitého zboží

Zvláštní režim vychází z § 90 Zákona o dani z přidané hodnoty235/2004 Sb. V případě prodeje dle z...

Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona § 52 až 6...

Odeslání uzávěrek emailem

Pokladna eviduje tržby buď podle směn (tzv. směnové uzávěrky) a nebo lze vytvořit přehled za urči...

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1. následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo ú...

Nastavení vlastního formátu čísla účtenek (číslování účtenek)

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek v Nastavení – C...

Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

Získání certifikátu Zajistěte si přístupové údaje do systému Finanční správy na Finančním úřadě...

Nastavení eNeschopenky

Systém eNeschopenka využívá certifikátů SUKL, které již máte nastaveny v aplikaci pro vystavování...

Elektronická preskripce obecně

Co je eRecept eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 m...

Jak načíst objednávky z externího API souboru

Aplikace KASA FIK nabízí možnost importu již přednastavených objednávek/faktur ze stávajícího in...

Účtenka neobsahuje FIK – jak to opravit?

FIK kód se tiskne pouze když účtenka byla řádně zaslána a zaevidována systémem Finanční správy. ...