Skip to main content

Recently Updated Pages

Struktura menu Nastavení

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Firemní údaje IČO DIČ Název firmy Typ provozu Tel. číslo PSČ provozovny Země Chování ...

Updated 4 months ago by Admin

Obecné informace SumUp

KASA FIK Pokladna Bluetooth platební terminál SumUp

K naší pokladní aplikace KASA FIK nabízíme bluetoothový platební terminále SumUp pro akceptaci ka...

Updated 4 months ago by Admin

Řešení chyby tisku - tiskárna netiskne nebo tiskne špatně

KASA FIK Pokladna Tisk

Tiskárna netiskne vůbec Pro stolní zařízení HIT s kolébkovým vypínačem vypněte zařízení a počkej...

Updated 4 months ago by Admin

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

KASA FIK Pokladna Tisk

Každá tiskárna může vyžadovat různá nastavení pro ořezání nebo posunutí papíru během tisku. V apl...

Updated 4 months ago by Admin

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

KASA FIK Pokladna Tisk

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako ob...

Updated 4 months ago by Admin

Parametry nastavení tiskáren Rongta

KASA FIK Pokladna Tisk

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 576 Počet znaků na ...

Updated 4 months ago by Admin

Automatické nastavení tisku

KASA FIK Pokladna Tisk

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření aplikace. ...

Updated 4 months ago by Admin

Elektronická preskripce obecně

KASA FIK eRecept Úvod

Co je eRecept eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 ...

Updated 5 months ago by Admin

Klasifikace prodeje

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

Pokud si přejete mít rozděleny prodeje podle typu v denních/směnových přehledech podle skupiny (k...

Updated 5 months ago by Admin

Nahrazení, přenos a vytvoření nové pokladny

KASA FIK Pokladna Nastavení pokladny

KASA FIK umožňuje mít více pokladen vedených pod jedním uživatelským účtem. Pokud se přihlasíte j...

Updated 6 months ago by Klara

Nákupní ceny, hodnota skladu a zisk

KASA FIK Backoffice Sklady

Systém může automaticky evidovat hodnotu skladu a zisk na základě výpočtu mezi nákupní cenou a pr...

Updated 6 months ago by Admin

Práce se sklady

KASA FIK Pokladna Ovládání pokladny

Vedení skladů umožňuje vést průběžnou evidenci stavu skladů pro jednotlivé položky nebo suroviny....

Updated 6 months ago by Admin

Avíza naskladnění (vzdálené naskladnění) - nepodporováno

KASA FIK Backoffice Sklady

Podpora funkce Avíza naskladnění byla nahrazena Práce se sklady. Od verze 2.16 již není dostupná....

Updated 6 months ago by Admin

Požadavky na Android systém

KASA FIK Pokladna Úvod

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit n...

Updated 6 months ago by Klara

Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybavení, pro př...

Updated 6 months ago by Klara

Jak stornovat účtenku / opravy

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, kdy obchodník ...

Updated 6 months ago by Klara

Co musí obsahovat účtenka – náležitosti

KASA FIK Pokladna Základní informace a nastavení

Náležitosti účtenky daňové identifikační číslo podnikatele, označení provozovny, ve které je ...

Updated 6 months ago by Klara

Správa souborů **

KASA FIK Backoffice Integrace, data a propojení

Updated 8 months ago by Admin

Propojení Previo **

KASA FIK Backoffice Integrace, data a propojení

Updated 8 months ago by Admin

Naskladnění elektronických dodacích listů

KASA FIK Backoffice Sklady

připravujeme... Podporované formáty: PDF faktury s podporou ISDOC XML sobory ISDOC Pohod...

Updated 8 months ago by Admin