Nastavení aplikace eReceptu


Seznam parametrů, které je nutné vyplnit

V základním nastavení je potřeba vyplnit Název firmy - vložte název Zdravotnického za?...


Podrobný popis jednotlivých parametrů

Kvalifikovaný certifikát lékaře Vydávaný certifikační autoritou (PostSignum, První cer...


Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

IPLP – Individuálně připravované léčivé přípravky HVLP – Hromadně vyráběný...


Certifikáty pro vystavování eReceptu

Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pr...


Nastavení certifikátů eRecept

Pro komunikaci s SÚKL je nutné provést správné nastavení aplikace eRecept. Co budeme potř...


Jak nastavit eRecept pro více odbornosti lékaře

Lékaři mohou mít více odborností. Primárně se používá odbornost v kontextu daného eRec...


Search Results Clear Search

Back to top