Skip to main content

Zprovoznění zařízení HIT


Zařízení KASA FIK HIT je nutné připojit k elektrické síti prostřednictvím adaptéru, které je součástí balení a skládá se ze dvou částí, z AC adaptér a přívodního kabelu na 230V. Zdířka pro připojení do zařízení se nachází ve spodní části dotykové obrazovky zařízení (první z levé strany).

Poté je nutné přepnout malé černé tlačítko do polohy 1 .

Ke spuštění samotného zařízení slouží tlačítko umístěné v pravé části displeje. Zařízení spustíte stlačením tohoto tlačítka na dobu 5-7 sekund, dokud se nerozsvítí displej.

Připojení k internetu

Před prvním přihlášením do aplikace eRecept je nutné být připojen k internet. Máte dvě možnosti:

  1. V hlavním menu naleznete ikonu NASTAVENÍ, dále v části Bezdrátová připojení a sítě zvolíte možnost WI-Fi . V zobrazeném seznamu vyhledáte název vaší sítě
  2. Zařízení disponuje slotem LAN. Slot se nachází ve spodní části dotykové obrazovky zařízení (třetí z leva)
Řešení případných protíží
  • Pokud zařízení hlásí: There has been error processing an request – nejste připojeni k internetu!  
  • V případě, že se standardně rozsvítí displej, ale diody nikoliv a nefunguje tiskárna, je možné, že je malý vypínač nacházející se pod obrazovkou ve špatné poloze
  • Vychází z tiskárny pouze bílý papír? Otočte kotouček, tepelná vrstva termotisku je na opačné straně.
  • Pokud svítí dvě červené diody ve spodní části, zařízení nemá kotouček ve slotu nebo jsou špatně uzavřená dvířka tiskárny.
  • Pokud svítí pouze  modrá dioda, je vše v pořádku a zařízení je připraveno.