Info
Content

Obecné informace

Informace, které se netýkají konkrétní aplikace

Důležité odkazy

Popis Odkaz Registrace účtu https://www.kasafik.cz/web/cs/signup/ Technická podpora h...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Stažení a instalace aplikace FIK Aktualizace Stažení a instalaci aplikace lze provést dvěma způ...

Jak aktualizovat aplikaci

Instalace aktualizací aplikace závisí na druhu zařízení a způsobu, jakým byla aplikace nainstalo...

Aktivace licence

  Aktivace licenčním kódem Licence je pro některá zařízení poskytnuta formou licenční kartičky....

Jak vymazat zkušební data a začít znovu

Často po původním odzkoušní si chcete uvést pokladu do původního stavu. Mazání dat je vždy probl...

Zařízení Orange

Zařízení HIT

Tisk

Řešení problémů

Zrušení účtu a výmaz dat

V souhladu s nařízením GDPR si můžete zažádat o výmaz dat a historie. V případě zájmu o výmaz zaš...

Výsledky hledání

Zpět na začátek