Skip to main content

Import CSV s položkami do pokladny

Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. CSV formát je standardem ve výměně dat a lze jej připravit v programech Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Spreadsheets nebo jiných účetních programech.

Vzor sloupců

ID,PLU,Název,Cena bez DPH,Cena s DPH,DPH sazba,Název kategorie,Štítky,Sklady,Zobrazovat,Poznámka,Jednotka
,001,Polozka cislo 1,100,121,1.21,Základní kategorie,kuchyne,A,A,,ks
,201,Polozka cislo 2 bez skladu,1000,1100,10,Další kategorie,akce,N,A,,ks
767495094344110,202,Polozka cislo 3,520,520,0,Ostatní,"kuchyne,bar,akce",A,A,,kg

Parametr "Poznámka" není dočasně možno importovat.

Poznámky k formátu importu

 • Při importu systém rozpozná oddělovače sloupců (podporované jsou tabulátor, středník, čárka)
 • Kódování doporučujeme uložit ve formátu UNICODE (Utf-8).
 • Text může být oveden v dvojitích uvozovkách
 • Prázdná pole budou ignorována. Pokud chcete smazat předešlé hodnoty nebo explicitně nastavit prázdnou hodnotu, zadejte null jako hodnotu.
 • Formát  desetinného čísla doporučujeme oddělovat tečkou, čárka může mít v některých případech konflikt s CSV oddělovačem (opět čárka).
 • Sazbu DPH je možné uvádět jako 1.21 nebo 21. Nelze použít textové vyjádření jako „snížená“ apod. Musí být číselná. Pro neplátce použijte hodnotu 0.
 • Boolean hodnoty, tzn. hodnoty pro které jsou volby ANO nebo NE, jsou možné ve formátu A/N nebo 0/1 nebo true/false nebo TRUE/FALSE.

Uložení excelového souboru do formátu CSV

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřeba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Následující postup toto popisuje v bezplatném programu LibreOffice Calc .

Vložení / aktualizace

Při importu se systém pokusí spárovat již existující položky s položkami v CSV souboru.

 1. Vyhledá se existující ID
 2. Vyhledá se podle EAN13
 3. Vyhledá se podle PLU/Barcode
 4. Pokud žádná z podmínek nenajde existující položku odpovídající filtru, provede se vložení nového záznamu
 5. Každá z importovaných položek bude dodatečně označena štítkem import-csv-xxxx který případně umožní filtraci a odstranění špatných importů

Kategorie

 • Pokud soubor obsahuje sloupec Kategorie, dojde k vložení položky do dané kategorie podle názvu.
 • Pokud je v systému již existuje více kategorií stejného jména (například v jiné pod-kategorie), vloží se položka do první v nich. Např.:
  • Boty
   • modré
  • Ponožky
   • modré

Kódová stránka importu CSV

Aplikace je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování UNICODE nebo-li UTF-8. Ostatní formáty nemusí system správně rozpoznat.

Slupce PLU, EAN13, PLU, SKU

Systém interně používá několik možných identifikátorů položek, jejich kategorizaci a k usnadnění evidence.

 • EAN kód je oficiální standard čárových kódů a má vždy 13 číslic. - Je možné importovat i více EAN kódů u zboží, jednotlivé kódy pak musejí být odděleny čárkou
 • PLU je určeno pro interní evidenci obchodníka, například pro rychlé zadávání nebo jako interní označení položky. Může být textové, ale v praxi doporučujeme jen čísla
 • Všechny kódy jsou ukládány jako text, takže mohou začínat na 0
 • PLU/Barcode je shodné pole, jen se jedná o jiné označení. Jen v některých případech se odkazujeme na PLU a někdy na Barcode podle kontextu zobrazení v aplikaci.
 • SKU - Stock Keeping Unit, je používáno pro označení položky, pod kterou se eviduje ve skladovém systému

Speciální sloupce

Pro pokročilou práci s hromadnou aktualizaci položek lze také použít následujiící sloupce:

 • color - hodnota 0 až 12 - indikuje barvu položky
 • tags - štítky, slouží pro rychlejší hledání v položkách, třídění, nastavení tiskáren, nebo filtru synchronizace na pokladnu - formát: malá písmena, bez mezer, oddělené štítky čárkou

Jak nahrát CSV soubor

 1. Použijte stránku Nastavení v Backoffice > Položky > Import Dat.
 2. Vyberte soubor .csv z vašeho disku na PC.
 3. Aplikace po nahrání souboru během několika vteřin otevře obrazovku pro potvrzení importu.
 4. V nastavení COLUMN DEFINITION si označte, co který sloupec znamená. Jedná se o tzv. mapování sloupců na sloupce tabulky. Pokud použijete předem dané názvy sloupců, budou automaticky rozpoznány. Jinak upravte mapování, co který sloupec znamená.
 5. Vpravo nahoře potvrďte správné nastavení a spusťte import. Podle počtu importovaných položek může celý proces trvat i 5-10 minut. Obvykle do 1 minuty.