Skip to main content

Přenos dat mezi účty

Data lze přenést z jednoho účtu do druhého. Použijte funkci export položek a následně pod novým účtem položky importujte.