Skip to main content

Recently Updated Pages

Jaké kupovat kotoučky a spotřební materiál

Velikost koučku se uvádí v 3 číslech oddělených lomítkem. Je důležite kupovat termo-citlivý papí...

Jak vycentrovat obrázek/logo na tiskárně

Nejpřesnější způsob jak tisknout obrázek přesně je vytvořit obrázek na šířku tisku. Při spuštěn...

Po vložení nové tiskové pásky tiskárna netiskne

Termální pásky jsou tepelně citlivé pouze z jedné strany. Pokud Vám po vložení nové pásky do tis...

Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

Každá tiskárna má rozdílné nastavení, kolik potřebuje k ořezu nebo posunutí papíru. V aplikaci KA...

Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen jako ob...

Tiskárna neposune dostatečně papír při tisku účtenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastavení tak, ab...

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Jestliže máte aplikaci předinstalovanou, můžete zkontrolovat aktualizace kliknutím na tlačítko...

Jak nahlásit problém

Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít st...

Technické požadavky

Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit ...

Seznam parametrů, které je nutné vyplnit

V základním nastavení je potřeba vyplnit Název firmy - vložte název Zdravotnického zařízení I...

Certifikáty pro vystavování eReceptu

Kvalifikovaný certifikát Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, je nezbytný pro účas...

Termíny – Slovník použitých zkratek v eReceptu

IPLP – Individuálně připravované léčivé přípravky HVLP – Hromadně vyráběný léčivý přípravek ...

Zpracování souborů od pojišťoven s pacienty pro import

Krok 1 - Import souborů do Libre Office Soubory s pacienty jsou obvykle pojišťovnami poskytován...

Jak získat testovací kvalifikovaný certifikát

Od 11.října 2017 umožujeme pro účely testování ve spoluprácí se SÚKL používat testovací certifiká...

Export dat a kartotéky z PC Doktor

KASA FIK Vám umožní jednoduché propojení se stávajícím systémem PC Doktor s eRecept aplikací KASA...

Export kartotéky z programu Dr.Rex

Export z lékařského SW Dr.Rex Lékařský software Dr.Rex od společnosti Medixon s.r.o. umožňuje vy...

Avízo eReceptu – pro vývojáře

Aplikace třetích stran mohou využit KASA FIK eRecept k odeslání eReceptů z programů, které functi...

Řešení chyb při vystavení eReceptu

Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chyby, které vra...

Historie vystavených eReceptů

Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. Historie je p...

Správa zaměstnanců

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli přístupový PI...