Skip to main content

Postup inštalácie identifikačných a autentifikačných údajov eKasa

Zo základnej obrazovky pokračujete do sekcie Nastavenia ďalej PPEKK a ďalej NASTAVENIE EKASA.

KZxpe7pcHboxapBe-Screenshot_1553073698-nastavení-šipka.png

Pokračujete nahrávaním konkrétnych identifikačných a autentifikačných údajov. Pripojením konkrétneho zariadenia k PC alebo pomocou našej servisnej stánky www.kasafik.cz/servis.

7UV0QtNHgfs48ZkE-Screenshot_20190510-093743_PPEKK.jpg

Autentifikačné údaje potvrdíte heslom, ktoré ste si zvolili pri žiadosti o tieto údaje. Identifikačné údaje nahráte bez použitia hesla.

Po nahriatí údajov sa vám automaticky predvyplní Vaše údaje o subjekte. Musí korešpondovať s realitou. Na kontrolu sa vždy zobrazí náhľad nahrávaných údajov, pred ich potvrdením. Náhľad je preto, že do CHDÚ možno údaje nahrať len raz a NIE JE MOŽNÉ je v žiadnom prípade meniť.