Skip to main content

Otevření souboru CSV v Google Docs

Načtení CSV souboru funkcí IMPORTDATA

  1. Otevřete si novou tabulku v Google docs
  2. Do pole funkce pro buňku A1 zadejte URL adresu k importímu souboru

Nahraďte URL adresu v uvozovkách za adresu k csv souboru. Jako oddělovač slouží středník ";"

=IMPORTDATA("https://fikimgs.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/100000/csvexport/products/soubor.csv"; ";")

Screenshot from 2021-10-12 10-57-55.png

Následně Google Docs správně načte data z externího souboru.

 

Otevření stáhnutého CSV souboru

  1. V Google Docs, zvolte Soubor - Importovat
  2. Zvolte soubor na disku s příponou .csv
  3. Jako oddělovač zvolte středník ";"
  4. Klepněte na tlačítko Importovat data

Screenshot from 2021-10-12 11-03-57.png

Screenshot from 2021-10-12 11-03-19.png