Skip to main content

Náležitosti pokladničného dokladu

Hneď po zaevidovaní tržby v novej pokladnici ORP musíte odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad (bloček), ktorý sa okamžite vytlačí. Žiadny iný doklad zákazníkovi nemôžete odovzdať.

 

Pokladničný doklad (bloček) môžete zákazníkovi poslať v elektronickej podobe, ak s tým súhlasí a ak o to požiada pred jeho vytlačením.

 

Pokladničný doklad musí obsahovať všetky informácie, čo aj doteraz. Naviac však musí obsahovať aj unikátny identifikačný kód a QR kód, pomocou ktorého bude možné overiť pravosť dokladu z Vašej ORP.

 

Přehled  pokladničných dokladov

Pokladničný doklad

 • poradové číslo dokladu PD
 • dátum a čas vyhotovenia PD
 • názov tovaru, množstvo
 • sadzba DPH cena
 • základ dane
 • sadzba dane a daň
 • cena celkom k zaplateniu
 • identifikátor PD

 

 

 

Pokladničný doklad - úhrada faktúry

 • poradové číslo dokladu PD
 • dátum a čas vyhotovenia PD
 • číslo faktúry
 • cena celkom
 • unikátny identifikátor kupujúceho, ak bol zadaný
 • QR kód

Neplatný doklad

 • poradové číslo
 • slovami "NEPLATNÝ DOKLAD"
 • dátum a čas vyhotovenia PD
 • názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
 • základ dane, sadzba dane a daň
 • cena celkom na zaplatenie

Vklad

 • poradové číslo
 • dátum a čas vyhotovenia PD
 • slovami "VKLAD"
 • celkom vklad

Výber

 • poradové číslo
 • dátum a čas vyhotovenia PD
 • slovami "VÝBER"
 • celkom výber

OFF-LINE DOKLAD

ORP informuje o probléme s odoslaním dátovej správy a na doklade je uvedený nápis "OFF-LINE DOKLAD" a PKP. Dátová správa aj doklad sú uložené do CHDÚ.

Zaevidovaní údajov z paragónu

 • poradové číslo
 • názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
 • názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
 • názov tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena
 • základ dane, sadzba dane a daň
 • cena celkom na zaplatenie
 • unikátny identifikátor kupujúceho, ak bol zadaný
 • poradové číslo paragónu
 • dátum a čas vyhotovenia paragónu
 • dátum zaevidovania paragónu v PPEKK
 • QR kód

 

Čo ak sa pokladnica eKasa pokazí alebo preruší sa spojenie? V takom prípade musíte do 48 hodín obnoviť prevádzku tohto zariadenia. Dovtedy musíte vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú obsahovať všetky požadované údaje.