Skip to main content

Nastavenie eKasa (PPEKK)

Čo je PPEKK a akosa sa do něho dostať nájdete TU

Pre samotné nastavenie aplikácie KASA FIK PPEKK Android sú potrebné nasledujúce údaje:

  • Autentifikačné údaje – slúžia na autentifikáciu daného podnikateľského subjektu. Ide o údaje, ktoré umožňujú overiť identitu systému EKASA pomôcť podpisového certifikátu konkrétneho podnikateľského subjektu
  • Identifikačné údaje – jedná sa o sústavu údajov o konkrétnom podnikateľskom subjekte. Tieto údaje jednoznačne identifikujú konkrétne podnikateľský subjekt. Tieto údaje sú následne uložené v chránenom dátovom úložisku.

Ako si vybaviť tieto údaje nájdete v tomto návode.

Pre nastavenie eKasa klikneme v aplikácii PPEKK na "NASTAVENIE EKASA" (viď obr. nižšie).

Na nasledujúcej obrazovke vyplníte údaje a uložíte do CHDÚ.

Nabídka Registrace adresy

V menu registrácia adresy zadávame nasledujúce údaje:

  • zasielaná adresa – jedná sa o presnú adresu prevádzky podľa FS SK
  • názov predajně, dále štát, ulicu, orientačnú a súpisné číslo
  • Evidenčné číslo vozidla (EČV) - ak ide o mobilný predaj