Skip to main content

Obnovení zapomenutého PINu administrátora

Aplikace standardně nenabízí měnit uživatele (zaměstnance). Jakmile přidáte prvního zaměstnance, zpřístupní se volba změny uživatele na hlavní obrazovce. Od této chvíle bude vyžadovat aplikace přihlášení.

  1. Pokud jste nenastavili PIN Administrátorovi, jeho výchozí PIN je „0000“.
  2. V případě, že jste zapomněli PIN administrátora, můžete si vyžádat jeho zaslání na email administrátora účtu. Dojde Vám nový PIN kterým se můžete přihlásit.
  3. Pokud dokonce nemáte přístup k email schránce, je nutné kontaktovat naše servisní partnery, kteří mají možnost zpřístupnit administrátorský účet.

PIN 0000 nefunguje

Pokud jste si v minulosti změnili PIN Administrátoského účtu z 0000 na jiný, nelze ho již použít. Jediná možnost je změnit email vyresetováním před email. Na přihlašovací obrazovce zvolte Obnovit PIN a na email adresu správce účtu bude zaslán email s novým PINem. Ten následně použijte a změňte si výchozí PIN u Admin účtu.